Татаркевич В. - Історія філософії: Т. 3: Філософія XIX століття і новітня

Татаркевич В. - Історія філософії: Т. 3: Філософія XIX століття і новітня

Татаркевич, Владислав
Історія філософії: Том 3: Філософія XIX століття і новітня

Переклад з польської Олега Гірного
Львів: Свічадо, 1999. — 568 с.
ISBN 966-561-039-2 T. (1-3), ISBN 966-561-141-0 (T. 3)
DjVu
язык украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой + оглавление

Третій том містить огляд філософії XIX століття (після 1830 року) та новітньої. Всебічний аналіз філософії цього періоду (із виведенням генези її теорій, течій і напрямків, дослідженням їх взаємозалежностей, подальшого розвитку і впливу) доповнено зіставленнями одночасних суспільних, наукових, мистецьких змін.
Том також містить іменний і предметний покажчики, що значно полегшить вивчення історії філософії за тритомовою працею Владислава Татаркевича, яка є пам’яткою львівської філософської школи, студентові-філософу, богослову та кожному, хто цікавиться предметом.

Зміст

ЧАСТИНА ПЕРША: ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 5
ФАЗА ПЕРША: 1830-1860 15
Конт і позитивізм 18
Дж. Ст. Мілл і емпіризм 32
Гербарт і реалізм 42
Фоєрбах і натуралізм 48
Маркс, Енгельс і діалектичний матеріалізм 53
Індивідуалізм і елітаризм: Штірнер і Карлайл 62
I. Штірнер 62
II. Карлайл 65
Філософія віри: Ньюмен і Кіркеґор 70
I. Ньюмен 70
II. К'єркеґард 77
ФАЗА ДРУГА: 1860-1880 84
Герберт Спепсер і еволюціоналізм 88
Сцієнтизм 98
Розчленування філософії 102
I. Психологія 103
II. Логіка 107
III. Етика 108
IV. Естетика 109
Теорія пізнання в Німеччині: неокантіанство й емпіріокритицизм 111
I. Неокантіанство 111
II. Емпіріокритицизм 118
Метафізика в добі позитивізму 132
I. Вунд і метафізика німців 132
II. Ренув’є і французька метафізика 140
Тен і гуманітарні науки позитивізму 145
Ренан і скептицизм у позитивізмі 151
ФАЗА ТРЕТЯ: 1880-1900 159
Опозиція в теорії природознавства 161
Опозиція серед гуманітаріїв 168
Англосаксонський ідеалізм 177
Брентано 187
Ніцше 196
Філософія XIX століття в Польщі 204
Зіставлення — Філософські проблеми XIX століття 215
Позиції 216 - Поняття й терміни 217 - Хронологія 217 - Сучасні події 219

ЧАСТИНА ДРУГА: ФІЛОСОФІЯ XX СТОЛІТТЯ 223
ФАЗА ПЕРША: 1900-1918 233
Прагматизм 234
Берґсон 248
Феноменологія 260
Британська аналітична школа і реалізм 273
Відновлення схоластики 289
Марбурзька школа та її ідеалізм 297
Кроче і повий ідеалізм 307
Марксизм-ленінізм 314
ФАЗА ДРУГА: 1918-1930 323
Філософські проблеми у новій логіці 327
Філософські проблеми у фізиці 333
Філософські проблеми в психології 343
I. Функціоналізм і гормізм 344
II. Психологія образу 349
III. Бігевіоризм 353
IV. Психоаналіз 363
V. Радянська психологія 371
Філософські проблеми в соціології 375
I. Соціологічна філософія Дюркгсйма 377
II. Філософська соціологія Парето 383
Вайтгед і філософія природи 389
Микола Гартман 397
ФАЗА ТРЕТЯ: 1930-1945 404
Неопозитивізм 408
Екзистенціалізм 421
Польська філософія XX століття 433
I. Перший період 433
II. Другий період 443
Зіставлення 451
Поняття й терміни 451 - Хронологія 452 - Сучасні події 452

ЗАКІНЧЕННЯ 455
БІБЛІОГРАФІЯ 460
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 517
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 541
СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 566

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать