Таран, Зотов, Рєзанова - Соціальна філософія: Навчальний посібник

Таран, Зотов, Рєзанова - Соціальна філософія: Навчальний посібник
ТАРАН Володимир Олександрович, ЗОТОВ Валерій Миколайович, РЄЗАНОВА Наталія Олександрівна
Соціальна філософія: Навчальний посібник


К.: Центр учбової літератури, 2009. — 272 с.
ISBN 978-966-364-781-4
Формат: PDF  2,1 Мб 
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

Зміст навчального посібника включає в себе матеріал нормативного курсу філософії, передбаченого навчальною програмою для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Включені до посібника теми соціально-філософського характеру розкриваються з урахуванням нових підходів у вітчизняній і зарубіжній науково-філософській літературі. Актуальні проблеми соціальної філософії, що висвітлюються у посібнику, подано з врахуванням специфіки викладання курсу філософії в юридичних вузах системи МВС
України. Навчальний посібник розрахований на курсантів, студентів, магістрів, ад’юнктів та викладачів юридичних вузів системи МВС України.


Зміст

Вступ . 3

Розділ 1. Суспільство 5
1.1. Поняття суспільства . 5
1.2. Суспільство як саморозвинута система . 14
1.3. Розвиток суспільства в просторово -часовому вимірі 22
1.4. Закони історії . 25
1.5. Єдність і багатоманітність суспільно-історичного процесу . 28

Розділ 2. Основні сфери суспільного життя . Матеріально-економічна сфера 41
2.1. Теоретичні проблеми структури суспільства 41
2.2. Матеріальне виробництво : поняття і основні елементи 43
2.3. Продуктивні сили та виробничі відносини 45
2.4. Техніка і науково-технічний прогрес 49

Розділ 3. Основні сфери суспільного життя . Соціальна сфера життя суспільства . 57
3.1. Поняття соціальної сфери суспільного життя 57
3.2. Провідні аспекти аналізу соціальної структури 58
3.3. Основні елементи соціальної структури суспільства 62
3.4. Типи соціальних структур суспільства . 64
3.5. Кровно-родинні спільноти 65
3.6. Соціальні верстви ( страти ) 69
3.7. Соціально-етнічні спільноти . 79

Розділ 4. Основні сфери суспільного життя . Політична сфера . 90
4.1. Політика як форма соціальної діяльності . 90
4.2. Політична система: сутність , структура і функції . 93
4.3. Держава як базовий елемент політичної системи . 94
4.4. Політична культура 109

Розділ 5. Основні сфери суспільного життя . Духовна сфера життя суспільства . 115
5.1. Сутність духовного життя суспільства . 115
5.2. Суспільна свідомість та її структура . 116
5.2.1. Сутність поняття « суспільна свідомість » 116
5.2.2. Рівні суспільної свідомості . 118
5.2.3. Форми суспільної свідомості . 125

Розділ 6. Проблема людини в філософії . 161
6.1. Філософський підхід щодо пізнання людини 161
6.2. Сутність людини 165
6.2.1. Одухотвореність . 165
6.2.2. Діяльність 170
6.2.3. Соціальність 176
6.3. Проблема співвідношення біологічного і соціального в людині . 179

Розділ 7. Людина в системі суспільних відносин 186
7.1. Поняття особистості . 186
7.2. Свобода особистості і відповідальність 194
7.3. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людини . 199
7.4. Людина і Космос 208

Розділ 8. Культура як предмет філософського аналізу . 221
8.1. Поняття культури . 221
8.2. Структура та функції культури . 226
8.3. Культура особистості 236

Розділ 9. Глобалізація як тенденція сучасного розвитку суспільства . 246
9.1. Розуміння глобалізації в сучасних науках . 246
9.2. Періодизація глобалізації та теоретичні підходи до її вивчення 249
9.3. Характеристики глобалізації . 253
9.4. Наслідки глобалізації 258

Висновки 268

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать