Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Навчальний посібник (В.В. Лях, В.С. Пазенок)

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Навчальний посібник (В.В. Лях, В.С. Пазенок)

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Навчальний посібник

Составители: В.В. Лях, В.С. Пазенок
К.: Ваклер, 1996.- 428 с.
ISBN: 966-543-070-x
PDF  75,6  Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

В хрестоматії представлені переклади текстів найвідоміших філософів ХХ століття, що започаткували напрями або течії сучасної західної філософії. Тематично матеріал розподілено на два періоди: перша половина нинішнього століття, в якому заявили про себе філософська антропологія, «філософія життя», герменевтика, екзистенціалізм, та період після 70-х років, коли визначилася постмомодерністська філософія, яка характеризується книтичним переосмисленням морально-політичного та культурно-просвітницького контексту сучасного бутя філософії. Тексти вперше перекладені українською мовою.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і тих, хто цікавиться сучасною західною філософією.

Содержание

Розділ 1. КЛАСИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФІЇ 


Макс Шелер
СУЧАСНІСТЬ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Віотгельм Дільтей
ВИНИКНЕННЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ
ДОДАТКИ З РУКОПИСІВ

Едмунд Гуссерль
КРИЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛЮДСТВА І ФІЛОСОФІЯ

Отто Фрідріх Больнов
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ЇЇ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ

Жан-Поль Сартр
БУТТЯ І НІЩО НАРИС ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ
ВСТУП
У ПОШУКАХ БУТТЯ
І. ФЕНОМЕН
ІІ. ФЕНОМЕН БУТТЯ І БУТТЯ ФЕНОМЕНА
ІІІ. ДОРЕФЛЕКТИВНЕ COGITO І БУТТЯ PERCIPERE
V. ОНТОЛОГІЧНЕ ДОВЕДЕННЯ
VІ. БУТТЯ – В – СОБІ
Частина перша
ПРОБЛЕМА НІЩО
І. ПОХОДЖЕННЯ НЕГАЦІЇ
1. ЗАПИТАННЯ
2. НЕГАЦІЇ
ІІ. ДІАЛЕКТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ НІЩО
ІІІ. ПОХОДЖЕННЯ НІЩО

Карл Ясперс
ПРО СЕНС ІСТОРІЇ
1. МЕЖІ ІСТОРІЇ. ПРИРОДА Й ІСТОРІЯ
2. ЗАСАДНИЧІ СТРУКТУРИ ІСТОРІЇ
3. СПІЛЬНІСТЬ ІСТОРІЇ
ВИСНОВКИ

Розділ 2. ПОСТМОДЕРНІЗМ І ФІЛОСОФІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Петер Козловський
ПОСТМОДЕРНА КУЛЬТУРА: СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
І. ТЕХНІКА І КУЛЬТУРА
ІІ. ПОНІТТЯ КУЛЬТУРИ
ІІІ. ПОСТМОДЕРНІ ОЗНАКИ ЕПОХИ
1. ВІД ПРИНЦИПУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДО ПРИНЦИПУ ЕНТРОПІЇ: СТАРІННЯ НОВОГО ЧАСУ
2. ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНУ ТА ПРОЩАННЯ З АВАНГАРДОМ
3. ФОРМИ ЗНАННЯ АБСОЛЮТНОГО: ФІЛОСОФІЯ, ТЕОСОФСЬКИЙ ГНОЗИС, ГНОСТИЦИЗМ
4. ПОСТМОДЕРН ЯК ВИГРАШ ЧАСУ
5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОСТМОДЕРНУ
6. ПРОТИ ПРИМУСОВОГО ЗАВЕРШЕННЯ МОДЕРНУ
ІV. АНАЛІЗ САМОУСВІДОМЛЕННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
1. НАУКА, ФІЛОСОФІЯ, ТЕОРІЯ СУСПІЛЬСТВА
1.1. КУЛЬТУРА ПІЗНАННЯ ФОРМИ ПІЗНАННЯ ПРОТИ СЦІЄНТИЗМУ
1.2. ОНТОЛОГІЯ
а) Реалізм проти матеріалізму
б) Одухотворення матерії – наочність функціонального
с) Позбавлення тілесності
1.3. ТЕОРІЯ ТА КУЛЬТУРА «я»: ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ У ПОСТМОДЕРНІ
а) Субстанційні теорії «я» проти його релятивних теорій
б) Розкол та примирення суб’єктивного світу
в) Філософсько-релігійна турбота про себе та культура турботи про сутність буття
д) Розширення можливостей для вибору та суб’єктивний страх (die Angst des Selbst)
1.4. ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ
1.5. НОВІ СОЦІАЛЬНІ РУХИ, ОРІЄНТОВАНІ НА КУЛЬТУРУ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ
а) Криза ідеї зростання: вичерпність можливостей розвитку
б) Суперечність між автономією та ідентичністю
в) Культура творення особистості, зворотність науково-технічного світу і незворотність життєвого часу

Річард Рорті
ФІЛОСОФІЯ І ДЗЕРКАЛО ПРИРОДИ
ВСТУП
ІV. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБРАЗИ
1. ДОСТОВІРНА ІСТИНА, ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБРАЗИ ТА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
2. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ БІХЕВІОРИЗМ
3. «ІДЕЯ» ІДЕЇ
VІІІ. ФІЛОСОФІЯ БЕЗ ДЗЕРКАЛ
1. ГЕРМЕНЕВТИКА ТА ПОВЧАННЯ
2. СИСТЕМАТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ТА ПОВЧАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
3. ПОВЧАННЯ, РЕЛЯТИВІЗМ ТА ОБ’ЄКТИВНА ІСТИНА
4. ПОВЧАННЯ ТА НАТУРАЛІЗМ
5. ФІЛОСОФІЯ У РОЗМОВІ ЛЮДСТВА

Карл-Отто Апель
АПРІОРІ СПІЛЬНОТИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ОСНОВИ ЕТИКИ. ДО ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЕТИКИ ЗА ДОБИ НАУКИ
1. ПАРАДОКС ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ
2. МІРКУВАННЯ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПАРАДОКСА

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать