Сілаєва Т.О. - Філософія: Курс лекцій

Сілаєва Т.О. - Філософія: Курс лекцій

Сілаєва Т.О. 

Філософія: Курс лекцій

 
Тернопіль, СМП "Астон". - 2000. - 160 с.
ISBN 966-7692-49-3
Формат: PDF  4  Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский


У навчальному посібнику висвітлені основні проблеми, ідеї і концепції східної, античної, західноєвропейської та української філософії. Особлива увага приділена філософії XX ст.
Даний посібник призначений для студентів вузів.

За останні роки у духовному житті українського народу відбулися істотні зміни: ми переходимо до освоєння усього багатства духовної культури сучасної цивілізації. Та «єдино вірна» картина світобудови й відношення до світу, які вивчали донедавна, змінюється, хоча й не просто, усвідомленням того, що палітра філософських поглядів минулого й сьогодення надзвичайно розмаїта і що кожен з цих поглядів мас право на існування: він є самодостатнім і самоцінним.
Розібратися у цьому багатстві концепцій і досягти сучасного розуміння фундаментальних проблем людського буття і світобудови с справою далеко не простою і вимагає рід студента чималих зусиль. У формуванні такого усвідомлення неоціненну допомогу студенту можуть надати підручники і навчальні посібники.
В останні роки з’явилося декілька навчальних посібників і підручників з філософії, які користуються попитом та авторитетом у студентському середовищі. Проте вони ще не в змозі повністю задовольнити потреби студентства.
Основна мета вивчення курсу філософії полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів нової формації, які поєднують у собі фундаментальну професійну підготовку з сучасним незаідеологізованим світоглядом, плюралістичним мисленням і високою методологічною культурою творчої діяльності. Запропонований навчально-методичний посібник мас за мету допомогти студентам зорієнтуватися у сучасній філософській проблематиці, окреслити напрямки розуміння основних питань, сприяти у підборі літератури до кожної з тем курсу.
Посібник написаний у відповідності з програмою курсу «Філософія» для вищих учбових закладів. При підготовці посібника автор послуговувався посібниками І підручниками, навчально-методичними виданнями, підготовленими науковцями Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського політехнічного інституту, інших вузів, монографічною і періодичною філософською літературою.

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать