Квіт С.М. - Основи герменевтики: Навчальний посібник

Квіт С.М. - Основи герменевтики: Навчальний посібник

Квіт С.М.

Основи герменевтики: Навчальний посібник
 
К.: Вид. дім «KM Академія», 2003- 192 с.
ISBN 966-518-190-4
PDF  5  Мб
Качество: сканированные страницы + текст
Язык: украинский
 
Авторський курс Сергія Квіта «Основи герменевтики» читається на магістерських програмах з журналістики й філології Національного університету
«Києво-Могилянська академія». Через специфіку проблематики — герменевтика є не лише теорією, а насамперед процесом інтерпретації — посібник відповідає трьом головним завданням: історичному (концепція курсу грунтується на феномені Европи), також теоретичному і практичному.

Содержание

ПОНЯТТЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ 5
Етимологія 5
Три рівні інтерпретації тексту 7
Закономірності змін естетичних мод 8
Культура інтерпретації 11

ПЕРШІ СИСТЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 14
Кабалістика 14
Антична герменевтика 17
Християнська герменевтика 18

ФЕНОМЕН ЕВРОПИ 21
Визначення та історичні передумови 21
Ідеологія Середньовіччя 23
Боротьба за нову цільність 25
Гра і карнавал 30
Таємні товариства та ордени 32
Батьківщина творчої незгоди 35

ЕСЕЇЗМ 37
Окреслення поняття 37
Святий Августин 38
Мішель де Монтень 40
Нікколо Макіавеллі 45

РОМАНТИЧНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ 46
Фрідріх Шлайєрмахер 46
Вільгельм Дільтай 50

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЕДМУНДА ГУССЕРЛЯ 54

ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА. МАРТІН ГАЙДЕҐҐЕР . . . . 59

СУЧАСНА ГЕРМЕНЕВТИКА 68

ПСИХОАНАЛІЗ. ФЕМІНІЗМ 74

ЕКЗИСТЕНЦІЯЛІЗМ 82

СТРУКТУРАЛІЗМ 87

ПОСТМОДЕРНІЗМ (ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ).

ФЕТИШИЗАЦІЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ 91
Після модернізму 91
Сум`яття цивілізації 94
«Комуністи без партії» 95
Методологія блефу 98
Імітація цільности 99

«ВІДПОВІДАЛЬНИЙ» УНІВЕРСАЛІЗМ 102
Михайло Мельник 102
Леонід Молодожанин 105
Ярослав Дашкевич 108

ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК ЛІТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА.

ХОРХЕ ЛУЇС БОРХЕС 112

СТИЛЬ І ЧАС У ЗАРУБІЖНІЙ ПРОЗІ XX СТОЛІТТЯ 124

СИНТЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 132
В`ячеслав Медвідь 132
Евген Пашковський 141

МІЖ ЕТИКОЮ І ПРИСТРАСТЮ 148

ДОДАТКИ
Марія РЕҐҐ. Кінець французького стилю: структуралізмі постструктуралізм в американському контексті 156
1. Питання про французькі стилі 156
2. Поширення структуралізму 159
3. Зацікавлення символічної системи 163
4. Дерріда: стратегія невпевненості 167
Станіслав ШУМЛЯНСЬКИЙ. Влада мови та мова влади: newspeak, руссояз та укрмова 177
Newspeak та політична мова 178
«Цивілізований світ» і його мова 180
Від радянської мови до руссояза 183
Укрмова: між політичною мовою та newspeak`ом 185

Джерела 190

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать