Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство (Додонов Р.О., Мозговий Л.І.)

Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство (Додонов Р.О., Мозговий Л.І.)
Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

Слов`янськ: Слов`янський державний педагогічний університет, 2008.- 337 с.
Формат: DOC  2,4  Мб
Качество: изначально электронный документ
Язык: украинский


Робота виконана за редакцією доктора філософських наук, професор зав. кафедри філософії Донецького національного технічного університету Додонова Р.О., кандидата філос. наук, доцент, зав. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозгового Л.І.

Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання «кредитно-модульного курсу з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов`янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. В навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням філософії, теорії релігієзнавства та законів логіки.


Содержание


Передмова 4

Модуль І. ФІЛОСОФІЯ 7
Тема 1. .Специфіка філософського знання і його роль у суспільстві 7
Тема 2. Історичний розвиток світової філософії. 16
Тема 2.(2.1) Східна філософія. 16
Тема 2.(2.2) Антична філософія 23
Тема 2.(2.3) Філософія Середньовіччя 39
Тема 3. Філософія ептхи Відродження та Нового часу 61
Тема 4. Сучасна світова філософія 69
Тема 4.1 Західноєвропейська класична філософія 69
Тема 4.2 Некласична філософія 19-20 ст. 84
Тема 5. Вітчизняна філософія 102

Модуль ІІ. ФІЛОСОФІЯ 125
Тема 6. Філософське вчення про буття (онтологія) 125
Тема 7. Філософія пізнання 137
Тема 8.Буття людини та свідомості 150
Тема 9. Наука і методологія наукового пізнання 171
Тема 10. Суспільство у вимірах філософського аналізу 182
Тема 11. Філософія історії 195

Модуль ІІІ. ЛОГІКА 210
Тема 1. Предмет і значення логіки. 210
Тема 2. Поняття як форма раціонального мислення. 215
Тема 3. Судження як форма раціонального мислення 223
Тема 4. Умовивід як форма раціонального мислення 229

Модуль VІ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 245
Тема 1. Основи теорії релігії 245
Тема 2. Первісні форми релігії 257
Тема 3. Етнічні релігії 264
Тема 4. Буддизм як світова релігія 272
Тема 5. Іслам як світова релігія 283

Модуль V. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 298
Тема 6. Християнство: загальна характеристика 298
Тема 7. Православ`я 303
Тема 8. Католицизм 309
Тема 9. Протестантизм 314
Тема 10. Релігія і церква в Україні сьогодні 323
Тема 11. Містицизм як духовно-релігійний феномен. Давні містерії і таємні спілки 330

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать