Кирилюк Ф.М. - Філософія політичної ідеології: Навчальний посібник

Кирилюк Ф.М. - Філософія політичної ідеології: Навчальний посібник
Федір Михайлович КИРИЛЮК
Філософія політичної ідеології: Навчальний посібник


К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
ISBN 978-966-364-976-4
Формат: PDF  8,6 Мб 
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

В навчально-науковому виданні досліджуються філософські проблеми політичної ідеології. Зокрема, широко висвітлюються її базові засади та закономірності формування і розвитку. Також викладено авторське бачення структури та складових частин кожної із існуючих ідеологічних концепцій. В книзі широко висвітлюється спільне і особливе політичних ідеологій та перспективи їх розвитку. Автором всебічно проаналізовано та використано широке коло праць вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем становлення та формування політичної ідеології. Видання може бути використано студентами, аспірантами, професорсько-викладацьким складом, дослідниками та політиками-практиками, а також усіма тими хто цікавиться теорією та практикою політичної науки.

ЗМІСТ

ВІД АВТОРА .7

ЧАСТИНА 1 ТЕОРЕТИКО -МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕОЛОГІЇ 11
ВСТУП 13
Розділ 1. Предметне поле політичної ідеології .17
1. Соціально-політична матриця формування політичної ідеології .17
2. Базові духовні цінності політичної ідеології 35
3. Генеза та сутність ідеології 54
Розділ 2. Філософські виміри політичної ідеології .64
1. Історико -онтологічний вимір 64
2. Аксіологічний вимір .75
3. Парадигмальний вимір .84
4. Концептуальний вимір .97
Розділ 3. Загальне та відмінне в сучасній політичній ідеології 102

ЧАСТИНА 2 КЛАСИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЇХ РІЗНОВИДИ 109
ВСТУП . 111
Розділ 1. Лібералізм . 113
1. Генеза ( історичний вимір) 113
2. Базові цінності . 116
3. Основні політичні засади 125
4. Класичний лібералізм . 131
5. Сучасний лібералізм 142
6. Лібералізм у XXI столітті 148
Розділ 2. Консерватизм 153
1. Походження й еволюція 154
2. Основні цінності . 157
3. Похідні цінності . 167
4. Різноманітність форм консерватизму . 171
5. Неоконсерватизм . 179
6. Консерватизм у XXI столітті 187
Розділ 3. Соціалізм. Марксизм 191
1. Походження і джерела . 191
2. Основні цінності . 195
3. Марксизм . 216
4. Класичний ( ортодоксальний ) марксизм 217
5. Критичний ( соціал -демократичний) соціалізм . 248
6. Ортодоксальний комунізм 259
7. Неомарксистські концепції політичного розвитку суспільства 284
8. Сучасні різновиди соціалізму . 287
Розділ 4. Анархізм . 312
1. Витоки та розвиток . 312
2. Центральна ідея — заперечення держави 314
3. Колективістський анархізм . 320
4. Індивідуалістичний анархізм 325
5. Анархізм в XXI столітті . 328

ЧАСТИНА 3 НЕКЛАСИЧНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ . 331
ВСТУП . 333
Розділ 1. Націоналізм 334
1. Походження та розвиток націоналізму 335
2. Націоналізм . 339
3. Нація 342
4. Самовизначення . 351
5. Різновиди націоналізму . 354
6. Інтернаціоналізм та його різновиди 361
7. Націоналізм у XXI столітті 365
Розділ 2. Фашизм 368
1. Походження та розвиток фашизму 368
2. Основні засади фашизму . 371
3. Фашизм та расизм 390
4. Фашизм у XXI столітті . 398
Розділ 3. Релігійний фундаменталізм 402
1. До питання про витоки релігійного фундаменталізму . 402
2. Ідейний абсолютизм 407
3. Антимодернізм 408
4. Радикалізм 410
5. Ісламський екстремізм . 411
6. Різновиди фундаменталізму . 413
7. Релігійний фундаменталізм у XXI столітті 424

ЧАСТИНА 4 ПОСТМОДЕРНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ . 431
ВСТУП . 433
Розділ І . Екологізм 434
1. Витоки та сутність поняття . 434
2. Повернення до природи — центральне питання 442
3. Природа та політика 456
4. Екологізм у XXI столітті . 461
Розділ 2. Фемінізм . 464
1. Зародження та розвиток фемінізму . 464
2. Базові засади фемінізму 469
3. Гендерна політика 475
4. Фемінізм у XXI столітті 486
Розділ 3. Замість висновків: ідеологія без кінця ? 489
1. Кінець ідеології ? . 489
2. Інтегративна ідеологія ? 494
3. Постмодернізм як нова ідеологія . 499
4. Глобалізм як ідеологія . 503

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК . 507

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать