Горлач М.І. - Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Підручник

Горлач М.І. - Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Підручник
Основи філософських знань:
Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Підручник
 
 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.
ISBN 978-966-364-726-5
PDF  5,4 Мб 
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.

Авторський колектив:
Горлач М. І. – доктор історичних наук, професор;
Головченко Г. Т. – доктор філософії;
Жиленкова І. М. – кандидат історичних наук, доцент;
Кремень В. Г. – доктор філософських наук, академік;
Пазинич С. М. – доктор філософських наук, професор;
Лозовой В. О. – доктор філософських наук, професор;
Ніколаєнко С. М. – кандидат історичних наук, професор;
Сюй Цюань Яо – доктор філософії, професор;
Панфілов О. Ю. – доктор філософії;
Требін М. П. – доктор філософських наук, професор

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . 7
ЩО ТАКЕ ФІЛОСОФІЯ? . 13

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ОСНОВНI ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФIЛОСОФIЇ 43
Глава 1. Зародження та розвиток філософських вчень 44
Глава 2. Розвиток філософських знань в Україні . 157
Глава 3. Сучасна світова філософія . 199

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ 251
Глава 1. Матерія 253
Глава 2. Буття . 277
Глава 3. Людина 296
Глава 4. Свідомість . 326
Глава 5. Пізнання . 359
Глава 6. Практика 397

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ . 413
Глава 1. Природа та суспільство . 414
Глава 2. Суспільство. Філософський аналіз . 442
Глава 3. Цінності . 466
Глава 4. Духовне життя суспільства 491
Глава 5. Повсякденність . 516
Глава 6. Сенс і спрямованність історії 547

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ЛОГІКА . 579
Глава 1. Логіка — наука про мислення .580
Глава 2. Поняття . 603
Глава 3.Судження . 625
Глава 4. Основні закони логіки . 647
Глава 5. Умовивод 675

РОЗДІЛ V. ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ . 743
Глава 1. Етика: предмет і значення . 744
Глава 2. Мораль —соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин 776
Глава 3. Функціонування моралі 806
Глава 4. Естетика: роль у житті людини та суспільства . 835
Глава 5. Естетична свідомість та естетична діяльність 858
Глава 6. Соціальна природа та функції мистецтва . 874

РОЗДІЛ VI. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 893
Глава 1. Релігія: суть, структура, функції . 894
Глава 2. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам . 920
Глава 3. Релiгiї та церкви в Українi: iсторiя та сучаснiсть 951
Глава 4. Вільнодумство. свобода совісті .986

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать