Філософія: підручник (ред. О.П. Сидоренко)

Філософія: підручник (ред. О.П. Сидоренко)

Філософія: підручник

 
О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, М.С. Філяпіп та ін.;
за ред. О.П. Сидоренка
К.: Знання, 2010. — 414 с. (2-е изд.)
ISBN 978-966-346-742-9
Формат: DjVu  3,2  Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

Це новаторський підручник. Його зміст руйнує стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, які необхідно тільки завчити. Автори переконливо показують прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та методологічне багатство і намагаються допомогти студентам оволодіти ним. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Філософія” у підручнику систематизовано висвітлено основні філософські проблеми розуміння природи, суспільства і мислення, історичне становлення світової філософсько" думки, органічний взаємозв’язок розвитку філософії, науки і соціальної практики. Підручник містить запитання і завдання, тести, структурно-логічні схеми, які допоможуть студентам глибше засвоїти курс філософії
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

 

Содержание


Модуль 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ 7

Розділ 1. Філософія — теоретичне світорозуміння 7
1.1. Світогляд та його історичні типи 7
1.2. Об’єкт і предмет філософії 10
1.3. Філософія — суспільству і суспільство — філософії 13
Навчальний тренінг 16

Розділ 2. Історичні типи філософії та філософствування . 20
2.1. "Дитинство" філософії 21
2.2. Філософська апологетика і схоластика Середньовіччя та гуманістичне філософствування у добу Відродження 37
2.3. Проблема наукового методу у філософії Нового часу 56
Навчальний тренінг 67

Розділ 3. Класична філософія і сучасна некласична філософія 71
3.1. Філософські погляди І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейєрбаха 72
3.2. Діалектичний матеріалізм і матеріалістичне розуміння історії суспільства у марксистській філософії 84
3.3. Світова філософська панорама у XXI ст. 94
3.3.1. Класична філософія у XX—XXI ст. 95
3.3.2. Течії та школи у сучасній некласичній філософії 120
3.3.3. Релігійна філософія 139
3.3.4. Філософська тенденція в постмодернізмі 148
Навчальний тренінг 157

Розділ 4. Філософська думка в Україні 163
4.1. Філософська думка в Україні періоду Київської Русі та феодальної роздробленості . 164
4.2 Реформаційна та філософсько-гуманістична думка в Україні XVI—XVIII ст. 168
4.3. Професійна філософія в Україні XIX XXI ст. 174
Навчальний тренінг 181

Модуль 2. ОНТОЛОГІЯ 184

Розділ 5. Буття та його субстанції 184
5.1. Форми буття 185
5.2. Матерія: рух, простір та час — ії властивості 189
5.3. Свідомість, її сутність і походження 201
5.4. Роль праці, мови і суспільного характеру життя у формуванні та розвитку свідомості 207
5.5. Суспільна свідомість 213
5.6. Діалектика та її альтернативи 228
5.6.1. Поняття, принципи та закони діалектики 228
5.6.2. Співвідносні категорії діалектики та їх методологічні функції 238
Навчальний тренінг 244

Модуль 3. ГНОСЕОЛОГІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ 250

Розділ 6. Пізнавальний процес 250
6.1. Пізнавальний процес, його сутність і зміст 251
6.2. Діалектичний шлях пізнання 256
6.3. Методи, методологія та логіка наукового пізнання 266
6.4. Творчість у пізнанні та діяльності і наукове передбачення 277
6.4.1. Філософська концепція творчості 278
6.4.2. Передбачення і наукове прогнозування 285
Навчальний тренінг 291

Модуль 4. СВІТ ЛЮДИНИ І ЛЮДИНА У СВІТІ 298

Розділ 7. Суспільство як система, що розвивається 299
7.1. Діалектика природи і суспільства 299
7.2. Суспільство і сучасна глобалістика 303
7.3. Методологічні принципи вивчення суспільства 304
7.4. Спосіб виробництва 309
7.5. Суспільно-економічні формації — сходинки історичного процесу 315
7.6. Людина як проблема соціальної філософії 328
7.6.1. Особистість як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин 329
7.6.2. Діалектика історичної необхідності і свободи особистості 337
Навчальний тренінг 340

Розділ 8. Рушійні сили і суб’єкти історичного процесу 346
8 1. Сучасна цивілізація і формування інформаційно-технологічного суспільства 347
8.2. Проблема суб’єкта історичного процесу 351
8.3. Цінності та їх функції в життєдіяльності суспільства і людини. 355
Навчальний тренінг 365

Додатки 370
Додаток 1. Філософія як форма світобачення і дії 370
Додаток 2. Основні типи філософських систем 371
Додаток 3. Історичні етапи розвитку світової філософії 372
Додаток 4. Філософія XIX—XX ст 374
Додаток 4а. Емпіризм 375
Додаток 4б. Ірраціоналізм 376
Додаток 5. Головні досягнення філософії XX ст. 377
Додаток 6. Філософія в Україні 377
Додаток 7. Буття 378
Додаток 8. Матерія як субстанція буття 379
Додаток 8а. Рух як властивість матерії і способів їі існування 380
Додаток 8б. Простір і час як форми і властивості матерії та способи її існування 380
Додаток 9. Матеріальний світ як система 381
Додаток 10. Свідомість 382
Додаток 11. Суспільна свідомість 383
Додаток 12. Несвідоме 384
Додаток 13. Діалектика 385
Додаток 14. Система діалектики 386
Додаток 15. Закони 387
Додаток 15а. Закон взаємного переходу кількісних та якісних змін 388
Додаток 15б. Закон єдності та “боротьби” протилежностей 389
Додаток 15в. Закон заперечення заперечення 390
Додаток 16. Категорії 391
Додаток 17. Гносеологія 393
Додаток 17а. Діалектика пізнання 394
Додаток 17б.Методологія. 395
Додаток 18. Наукове пізнання 396
Додаток 19. Діалектичний стиль мислення 397
Додаток 20. Діалектика природи і суспільства 398
Додаток 21. Суспільно-економічна формація 399
Додаток 22. Матеріалістичне розуміння історії 400
Додаток 23. Методологічні підходи до вивчення історії людства 401
Додаток 24. Соціальна революція 403
Додаток 25. Структура особистості 404
Додаток 25а. Соціалізація особистості 405
Додаток 26. Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних відносин 406
Додаток 27. Діалектика історичної необхідності і свободи особистості 407
Додаток 28. Культура 408

Відповіді на тести 409
Література 411

Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать