Філософія як історія філософії: Підручник (ред. В.І. Ярошовець)

Філософія як історія філософії: Підручник (ред. В.І. Ярошовець)
БИЧКО Ада Корніївна, БИЧКО Ігор Валентинович, ТАБАЧКОВСЬКИЙ Віталій Георгійович, ЯРОШОВЕЦЬ Володимир Іванович
Філософія як історія філософії: Підручник
 
За загальною редакцією В. І. Ярошовця
К.: Центр учбової літератури, 2010. - 648 с.
ISBN 978-611-01-0127-1
PDF  3,6 Мб
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

У підручнику здійснена перша спроба в Україні створити цілісне, грунтовне і доступне розуміння філософії як історії філософії. Розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та історії філософії, використовується плюралізм філософської методології.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти і всіх тих, хто цікавиться філософією та історією філософії.

ЗМІСТ

Вступ. Філософія як історія філософії 3

Частина І. ОРІЄНТАЛЬНА І ОКЦИДЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФСЬКІ ПАРАДИГМИ 23
Розділ 1 Філософія Стародавнього Світу .24
Розділ 2 Грецька і римська Античність 39
Розділ 3 Середньовічна думка в Західній Європі 62
Розділ 4 Доба Ренесансу .89
Розділ 5 Новоєвропейська філософія XVII—XVIII ст 110
Розділ 6 Класичні джерела сучасної філософії: І. Кант, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс .144

Частина ІІ. МОДЕРНА ФІЛОСОФІЯ КІНЦЯ XIX—XX ст. . 197
Розділ 1 Криза новоєвропейської філософії: новоєвропейський модерн . 198
Розділ 2 Феномен тоталітарної філософії 228
Розділ 3 Філософія ірраціоналізму . 268
Розділ 4 Екзистенційна філософія 305

Частина III. ПОСТСУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ 339
Розділ 1 «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма .348
Розділ 2 «Самотній голос людини» у філософії Ґ. Марселя 362
Розділ 3 «Негативна діалектика» Т. Адорно . 372
Розділ 4 Культурно-антропологічна методологія К. Леві-Стросса 381
Розділ 5 Еволюційна епістемологія та постструктуралізм М. Фуко 405
Розділ 6 Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза .429
Розділ 7 Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда) 444
Розділ 8 Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара .471
Розділ 9 Виміри філософії П. Рікера: феноменологічна герменевтика (мотив і «проект» дії) 476
Розділ 10 Американський постмодернізм: філософсько-культурна концепція Ф. Джеймісона .492
Розділ 11 Плюралізм філософії італійського постмодернізму .505
Еко .507
Ваттімо . 510

Частина IV. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ .520
Розділ 1 Українська філософія. Докласична доба .521
Розділ 2 Класична доба української філософії .554
Розділ 3 Українська філософія другої половини XIX ст .582
Розділ 4 новітня українська філософія .607

Післямова 635
Література до частини III .636
Зміст .644

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать