Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
В.X. Арутюнов, С.В. Бондар, Ю.М. Вільчинський та ін.
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни


К.: КНЕУ, 2008. — 312 с.
ISBN 978-966-483-110-6
Формат: DjVu  3,6 Мб 
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

Посібник підготовлено згідно з програмою курсу філософії для вузів України. У ньому враховано специфіку викладання суспільних дисциплін в економічному вузі відповідно до вимог Болонського процесу, що виявляється насамперед у викладанні філософії поряд з такими дисциплінами, як релігієзнавство та логіка, а також потребу підготовки бакалаврів економічного профілю. Автори, спираючись на багаторічний досвід викладання філософії, релігієзнавства та логіки у вищій школі, намагалися зробити посібник максимально доступним і корисним для студентів усіх форм навчання. Крім історико-філософського матеріалу, теоретичних узагальнень у системі філософського знання, релігієзнавства та логіки, тут містяться методичні рекомендації, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури тощо.
Призначений для студентів, аспірантів, магістрів і викладачів суспільних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії, релігієзнавства та логіки.

Зміст

 • Передмова З
 • Навчальна програма дисципліни «Філософія» 5
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» 60
 • Тема 1. Філософія: предмет, функції та її значення 60
 • Тема 2. Історія філософії. Філософія Стародавнього Сходу: Індія, Китай 70
 • Тема 3. Філософія Стародавніх Греції та Риму 80
 • Тема 4. Філософія Середньовіччя 94
 • Тема 5. Філософія Відродження та Реформації 106
 • Тема 6. Філософія Нового часу та доби Просвітництва . . 118
 • Тема 7. Німецька класична філософія. Марксизм 129
 • Тема 8. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні 141
 • Тема 9. Сучасна світова філософія 155
 • Тема 10. Система філософії. Онтологія 166
 • Тема 11. Гносеологія 178
 • Тема 12. Філософська антропологія 184
 • Тема 13. Соціальна філософія 193
 • Тема 14. Релігія як форма світогляду, її філософське осмислення в релігієзнавстві 208
 • Тема 15. Ранні релігійні вірування 217
 • Тема 16. Етнонаціональні релігії 227
 • Тема 17. Світові релігії
 • Тема 18. Релігія й сучасність
 • Тема 19. Предмет, метод, структура і завдання логіки
 • Тема 20. Поняття
 • Тема 21. Судження
 • Тема 22. Умовивід
 • Тема 23. Логічні основи доведення й спростування

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать