Ділі Дж. - Основи семіотики (2000)

Ділі Дж. - Основи семіотики (2000)

Название: Основи Семіотики
Автор: Джон Ділі
Издательство: Арсенал
Серия:
Год издания: 2000
Страниц: 230
PDF  30 мб
Качество: Хорошее
Язык: Украинский

  Увазі читача пропонується системна і цілісна праця в галузі теорії знакових систем. Їі підготував провідний фахівець названого напряму сучасний американський філософ професор Джон Ділі_ Читач може скласти належне уявлення про доробок професора Ділі, ознайомившись з доданою в кінці книги бібліографією з теорії та історії семіотики взагалі. Значне місце серед названих тематичних джерел належить працям самого Дж. Ділі, деякі з них написані у співавторстві з відомими Томасом Сібоком та Умберто Еко. Книга «Основи семіотики›› за своїм задумом, підходом до проблематики і стилем викладу матеріалу претендує на переусвідомлення парадиґм, пануючих у науковому мисленні, засвідчуючи певним чином важливі методологічні і світоглядні парадокси, з якими зіштовхнулася сучасна теоретична наука. У своїй праці Дж. Ділі, застосовуючи поняття Томаса Куна, окреслює вузлові пункти інтелектуальної інтерпретації людини і світу у той спосіб, що робить, з одного боку, явною світоглядно-методологічну кризу, а з другого - революціонує наукове мислення у таких напрямах, що стосуються загальних філософсько-теоретичних підходів.

                                                                       ЗМІСТ

Єдність культури і природи з погляду семіотики «Передмова до українського видання) 7
Авторська передмова до українського видання 15
Пролог (до видання 1997 р.) 26
Авторська передмова до розширеного другого видання 28
Передмова до першого англійського і португальського видань 31
Тематичний епіграф .36
Розділ І. Літературна семіотика і вчення про знаки .37
Розділ II. Семіотика: метод чи погляд? 45
Розділ III. Семіоз: предмет семіотичного дослідження 58
Додаток. Інтерпретант як такий та ідея як знак .69
А. Інтерпретант .69
1. Посередництво об`єктного [the objective] .70
2. Інтерпретант як ментальна подія 72
Б. Ідея як знак 74
Розділ IV. Знаки: середовище семіотичного процесу [Sings: The medium of Semiosis] 82
Додаток. Суть контрасту між онтологічними та трансцендентальними спорідненостями .99
Розділ V. Зобсеміотика й антропосеміотика .104
A. Зміст досвіду .105
Б. Питомо-видові об`єктивні світи .113
B. Питомо-видовий семіоз ЛЮДИНИ 116
Г.«Узвичаєння» [conventionality] знаків у антропосеміозі .120
Д. Критика як дослідження текстуальности 126
Е. Матриця для всіх наук 129
Є. Семіоз як модель дискурсу 132
Ж. Висновки 136
Розділ VI. Фізіосеміоз і фітосеміоз 138
Розділ VII. Ретроспектива: історія і теорія семіотики 160
А. Теорія семіотики 160
Б. Історія семіотики 163
1. Античний світ і Авґустин 164
2. Латинський світ 165
3. Іберійське середовище 166
4. Місце Джона Локка 168

5. Фердинанд де Соссюр, Чарльз С. Пірс і Джон Поінсот 169
6. Якоб фон Ойкскюлль 174
В. Удосконалення термінів «семіотика» і «семіологія» 180
Розділ VIII. Перспективи: нові можливості наукового поступу 190
A. Signifié як позначений об`єкт 191
Б. Об`єкти в семіотичному процесі 192
B. Семіотика і доба Нового часу [modernity] 193
Г. Наука як модальність антропосеміозу 195
Д. Об`єкти, передбачувані знаками 197
Е. Висновки 199
Бібліографічна довідка і посилання 201
Іменний і предметний покажчик 223
Список ілюстрацій
Малюнок І. Рівні семіозу 68
Малюнок 2. Піраміда антропосеміозу .133
Малюнок 3. Площини семіозу в контексті дискурсу 134
Малюнок 4. Абстрактна версія семіотичного трикутника 144
Малюнок 5. Конкретизація трикутника в контексті досвіду тварин . 144
Малюнок 6. Конкретизація трикутника в контексті людського досвіду .145
Малюнок 7. Конкретизація трикутника в контексті середовища 145
Малюнок 8. Семіотична активність і феномен взаевідношень 155
Малюнок 9. Неспроіцуваність дії знаків 72

 

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать