Дубінін В.В. - Розвиток філософської думки в Україні

Дубінін В.В. - Розвиток філософської думки в Україні
Дубінін В.В.
Розвиток філософської думки в Україні

Краматорськ, ДДМА, 2006. - 198 с.
Формат: PDF  1,1  Мб
Качество: изначально электронный документ
Язык: украинский


У навчальному посібнику конспективно розглядається онтологічні, гносеологічні, антропологічні, соціологічні, аксеологічні та праксеологічні погляди і позиції українських мислителів від часів до-київської Русі по сьогодення. Надається значної уваги малознанним українським мислителям з діаспори, зокрема В.Олексюку, Н.Козорігу та ін. Кожен розділ посібника закінчується короткими висновками та контрольними завданнями.
Навчальний посібник адресується студентам всіх форм навчання, аспірантам, викладачам, а також окремим громадянам, хто цікавиться розвитком філософської думки в Україні.

Зміст

вступ 5

1 Витоки і суспільні передумови формування філософської думки в україні 7

2 Філософські ідеї на теренах україни до-київської доби 19

3 Філософські ідеї в культурі київської русі 23

4 Розвиток філософської думки в україні в xiii - хvіii століттях 43

4.1 Розвиток філософської думки в Україні другої половини XIII – першої половини ХVІІІ ст 43
4.2 Становлення раннього гуманізму в Україні ХV - першої половини ХVІ ст 45
4.3 Ідеї гуманізму та реформації у творах діячів братських шкіл та вченого гуртка Києво-Печерської лаври 52
4.4 Філософія українського просвітництва другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст 61

5 Розвиток української філософської думки xix - xx століть 87
5.1 Філософські погляди і уявлення у творчості українських вчених-романтиків та письменників 87
5.2 Розвиток філософської думки в Кирило-Мефодіївськім братстві 95
5.3 Розвиток професійної академічної філософської думки 102
5.4 Розвиток філософських ідей у творчості українських письменників і вчених другої половини XIX - початку XX ст 119
5.5 Філософська думка в Україні в 20-90 - х роках XX ст 134

6 Філософська проблематика мислителів української діаспори 171

загальні висновки 203
список використаної літератури 205

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать