Андрущенко В.П. - Вступ до філософії. Великі філософи: навчальний посібник

Андрущенко В.П. - Вступ до філософії. Великі філософи: навчальний посібник
Віктор Андрущенко
Вступ до філософії. Великі філософи: навчальний посібник

 
X.: СПДФЛ Чиженко С.Ю., ТОВ«РИФ», 2005.-512 с.
ISBN 966-8097-04-1
DjVu  5,5 Мб 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский
 

Книга «Вступ до філософії» написана з мстою первинної, пропедевтичної підготовки студентів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сприяння філософської мудрості тисячоліть. Книга є корисною для кожного. Адже кожен має право і бажає знати: із чого складається Світ і якими засобами його можна осягнути, яке місце та роль в ньому належать Людині, що таке «добро» і «зло», краса і справедливість і як їх втілити в конкретно-історичному просторі й часі в систему людських відносин.

В останні десятиріччя читання такої важкої для сприйняття і розуміння світоглядно-методологічної дисципліни, як філософія, розпочинається, як правило, з першого-другого курсів навчання студентів вищих закладів освіти. Мій двадцятип`ятирічний досвід педагогічної діяльності у царині філософії засвідчує дві істини: 1) це надто рано, бо адекватне розуміння філософських текстів, формування методологічної і світоглядної культури відбувається десь на рівні третього-четвертого курсів; 2) готовність до сприйняття курсу філософії виявляють лише одиниці випускників загальноосвітніх шкіл, і не більше. Такі шкільні предмети, як «Суспільствознавство» чи «Людина і світ», які до того ж читаються далеко не в кожній загальноосвітній школі та ще й у скороченому вигляді, необхідної підготовки не забезпечують.
Як наслідок, курс вузівської філософії залишається для більшості студентів «зачарованою красунею» і лише ті з них, хто згодом навчається в аспірантурі, мають можливість доторкнутись до цього вічного, невичерпного джерела мудрості, світоглядного й методологічного прозріння, своєрідної «науки наук», яка впродовж тисячоліть не зникає з наукового, освітнього та культурного обігу будь-якого народу в будь-якому куточку світу.
Книга «Вступ до філософії» написана з метою первинної, пропедевтичної підготовки майбутніх студентів до сприйняття філософської мудрості тисячоліть. І не лише студентів. Книга є корисною для кожного. Адже кожен має право і бажає знати: із чого складається Світ і якими засобами його можна осягнути, яке місце та роль в ньому належать Людині, що таке «добро» і «зло», краса і справедливість і як їх втілити в конкретно-історичному просторі й часі в систему людських відносин.
Саме про ці речі й розмірковували Великі філософи. Ознайомлення з їх роздумами і висновками — різними й суперечливими — формує особливу духовну здатність людини — її власну думку, що дозволяє їй бути собою, а отже й особистістю в повному розумінні цього гуманістичного поняття.

Отже, Великі філософи...
Чому я описую саме цих, а не інших? Хіба, наприклад, такі античні гіганти, як Анаксагор, Анаксимандр чи Анаксімен менш значимі, ніж Епікур чи, скажімо, Ібн Рушд чи Оккам? Чому ж тоді перші три залишились поза межами цього видання, а останні увійшли до когорти великих? Розгорнуту відповідь на ці запитання допитливий читач знайде сам, ознайомившись із працею, яка пропонується. Коротко ж можна сказати наступне: включення того чи іншого філософа у цю когорту здійснено за критерієм обґрунтування ним ідеї, концепції чи теорії, з якими пов`язаний відповідний поворот у розгляді головної філософської проблеми — проблеми людини, її місця у світі, системи життєвих цінностей та ідеалів. Поза будь-яким сумнівом, на цьому виборі позначається загальний духовний контекст нашої епохи, ситуація часу державно-національного відродження й утвердження України як суверенної, незалежної держави, суб`єктивна філософська позиція автора.
Матеріал короткого життєпису та аналізу поглядів Великих філософів згруповано в окремі розділи у відповідності з епохою, в якій розгорталась і квітла їх творча доля; провідною проблематикою, на якій схрещувались пізнавальні промені їх критичного розуму; головною парадигмою, на якій ґрунтувалась нормальна (для свого часу) філософська культура.

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать