Бібліографія української історії філософії 1960 – 2005 рр. (С. Кудра)

Бібліографія української історії філософії 1960 – 2005 рр. (С. Кудра)
С. Кудра
Бібліографія української історії філософії 1960 – 2005 рр.

К.: Інститут філософії НАН України ім.Г.С.Сковороди, 2009.- 182 с.
ISBN 978-966 -02-5461-9
Формат: DJVU  2,2  Мб
Качество: текст, изначально электронный документ
Язык: украинский

У цій книзі під назвою "Бібліографія” подано якнайширший перелік журнальних статей, монографій, збірників текстів, бібліографічних довідників, що стосуються історії української філософії періоду 1960 – 2005 років. Цей період є доволі суперечливим, а інколи й трагічним, не лише в історії філософії, а й в історії України. Стосовно ж філософії, то тут ми можемо твердити про ево-люційний перехід, чи стрибок, від ідеологічно зашорених схем у межах істмату і діамату до вільного мислення. Цей еволюційний стрибок припадає на роки набуття нашою країною незалежності, і говорити про нього можна доволі впевнено, спираючись на результати навіть попереднього аналізу.
Але цю тему натомість облишимо, адже вона потребує окремого дослідження, якому й має посприяти це видання.
У "Бібліографії” прізвища авторів публікацій подано в абетковій послідовності, назви їхніх праць розміщено у хронологічному порядку, що допоможе читачеві йти слідами згаданої вище "еволюції”. По можливості вказано також обсяг текстів і конкретні сторінки, де розміщені доробки кожного з авторів. Звичайно, цей бібліографічний покажчик не може претендувати на бездоганність і вичерпність, і тому перепрошуємо за можливі похибки, а також за можливе неврахування творів деяких авторів.
Ми будемо вдячні за будь-які зауваження і маємо надію, що при перевиданні "Бібліографії” вони будуть взяті до уваги. Насамкінець висловлюємо вдячність усім, хто посприяв формуванню пропонованого тексту, а надто редакції часопису "Філософська думка”, особливо заступнику головного редактора Володимирові Жмирю за змістову й технічну співпрацю у підготовці цього видання і Наталії Пчельник за наполегливу і ретельну роботу над текстом.

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать