Поппер Карл - Відкрите суспільство та його вороги. Том 1,2

Поппер Карл - Відкрите суспільство та його вороги. Том 1,2
Карл Поппер
Відкрите суспільство та його вороги.
Том 1. У полоні Платонових чарів.
Том 2. Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники.

К.: Основи, 1994. — 444 /495 с.
ISBN 5-7707-5614-4, ISBN 5-7707-5615-2 (т.1), ISBN 5-7707-5616-0 (т.2)

Переклав з англійської Олександр Коваленко (т.1)
Переклав з англійської Олександр Буценко (т.2)
Перекладено за виданнями:
THE OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES by KARL R. POPPER. Volume I. THE SPELL OF PLATO. Princeton University Press Princeton, New Jersey. 1966
THE OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES by KARL R. POPPER. Volume II. THE HIGH TIDE OF PROPHECY: HEGEL, MARX, AND THE AFTERMATH. Princeton Universiry Press Princeton, New Jersey. 1966

Формат: PDF
Размер: 34,3 / 53,2 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: Украинский
 
 
 
 
«Открытое общество и его враги» - это, по словам Бертрана Рассела, труд чрезвычайной важности, который следует читать за его блестящую критику врагов демократии - как старых, так и современных.
Эта известная работа незаменима для студентов, политологов, политиков, поскольку автор исследует в ней не только древнюю греческую философию и новейшие философские течения от Канта до наших дней, но и рассматривает искусство управления, историю развития и упадка греческих демократий, подает образец научной логики и критического анализа. Карл Поппер останавливается на задаче общественных наук, анализирует историю фашизма и коммунизма, критикует историцизм Платона, Гегеля и Маркса. Этой мастерски написанной книгой автор делает весомый вклад в развитие демократических идей.

Передмова до першого видання
Якщо в цій книжці я й різко висловлююся на адресу деяких найвдатніших інтелектуальних провідників людства, то керує мною, як я сподіваюсь, не прагнення їх принизити. Мої мотиви скоріше коріняться в переконанні, щодля того, щоб цивілізація вижила, ми мусимо позбавитися звички схилятися перед видатними авторитетами. Видатні люди здатні наробити видатних помилок, і, як я намагався показати в цій книжці, дехто з видатних провідників минулого підтримував постійні нападки на свободу і розум, їхній вплив, якому дуже рідко опиралися, досі примушує помилятися і сіє розбрат серед тих, від чийого вміння боронитися залежить доля цивілізації. Відповідальність за це трагічне і, ймовірно, фатальне розмежування лягає на нас, якщо ми вагаємось рішуче висловити свою критику того, що, безперечно, є складовою нашої Інтелектуальної спадщини. Не бажаючи критикувати частину цієї спадщини, ми можемо сприяти її знищенню в цілому.
Ця книжка є критичним вступом до філософії політики та історії, а також дослідженням певних принципів перевлаштування суспільства. У «Передньому слові» я викладаю завдання праці, а також характеризую застосований у ній метод. Навіть звертаючись до минулого, я розглядаю проблеми нашого сьогодення. Я доклав чимало зусиль, аби зробити свій виклад якомога зрозумілішим, сподіваючись прояснити питання, які зачіпають усіх нас.
Хоча передумовою розуміння цієї книжки є лише неупередженість читача, я ставив собі за мету не стільки популяризацію теми, скільки розв`язання порушених у ній питань. Утім, намагаючись задовольнити обидві вимоги, я помістив усі матеріали, здатні викликати фаховий інтерес, у «Примітках», що зібрані наприкінці кожного тому.

ЗМІСТ

ТОМ 1

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
ПОДЯКИ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
У ПОЛОНІ ПЛАТОНОВИХ ЧАРІВ
МІФ ПРО ПОХОДЖЕННЯ І ПРИРЕЧЕНІСТЬ
 • Розділ 1. Історицизм і міф про приреченість
 • Розділ 2. Геракліт
 • Розділ 3. Платонова теорія «форм» чи «ідей»
ПЛАТОНОВА ДЕСКРЕПТИВНА СОЦІОЛОГІЯ
 • Розділ 4. Мінливість і покій
 • Розділ 5. Природа і конвенція
ПЛАТОНОВА ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА
 • Розділ 6. Тоталітарна справедливість
 • Розід 7. Принцип керівництва
 • Розділ 8. Царювання філософа
 • Розділ 9. Естетизм, ідея досконалості та утопізм
ПІДОСНОВА ПЛАТОНОВОЇ БОРОТЬБИ
 • Розділ 10. Відкрите суспільство та його вороги
Примітки
Додатки
 • I Платон і геометрія (1957)
 • II Датування «Теетета» (1961)
 • III Відповідь критику (1965)

ТОМ 2

ПОЯВА ОРАКУЛЬСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • Розділ 11. Арістотелівські корені гегельянства
 • Розділ 12. Гегель і новий трибалізм
МЕТОД МАРКСА
 • Розділ ІЗ. Соціологічний детермінізм Маркса
 • Розділ 14. Автономність соціології
 • Розділ 15. Економічний історицизм
 • Розділ 16. Класи
 • Розділ 17. Правова та соціальна системи
ПРОРОЦТВО МАРКСА
 • Розділ 18. Прихід соціалізму
 • Розділ 19. Соціальна революція
 • Розділ 20. Капіталізм та його доля
 • Розділ 21. Оцінка пророцтва
ЕТИКА МАРКСА
 • Розділ 22. Моральна теорія історицизму
ПОСЛІДОВНИКИ
 • Розділ 23. Соціологія знання
 • Розділ 24. Оракульська філософія і бунт проти розуму
ВИСНОВОК
 • Розділ 25. Чи має історія сенс?
Примітки
Додатки (1961. 1965)
Іменний покажчик
Предметний покажчик
 

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать