Свідзинський А.В. - Синергетична концепція культури

Свідзинський - Синергетична концепція культури
Название: Синергетична концепція культури
Автор: Анатолій Вадимович Свідзинський
 
Луцьк: "Вежа", 2008.- 696 с.
PDF
Качество: хорошее
Язык: украинский

Книгу присвячено широкому колу питань теорії культури, що стосуються як природничих, так і гуманітарних наук. Ідея про те, що культура є феноменом самоорганізації ноосфери, була вперше висловлена автором ще 1992 р. Значно докладніше вона була розроблена у книзі "Самоорганізація і культура” (Київ, 1999 р.). З того часу в науковому апараті культурології значно звичнішими стали поняття синерґетики та кібернетики. З цих позицій автор аналізує цілу низку актуальних проблем культури, зокрема, й української, з притаманними їй гострими аспектами. Призначена для представників точних та гуманітарних наук, які цікавляться проблемами культури. Вона буде корисною для студентів та аспірантів, що вивчають культурологію, а також для викладачів культурологічних дисциплін. 

СОДЕРЖАНИЕ

Передмова...3
I. Постановка питання. Критичний розгляд визначень поняття "культура”..11
II. Що таке самоорганізація? Культура як феномен самоорганізації ноосфери..24
III. Критика гайєківської концепції культури...38
IV. Культура як процес і як потенціял.44
V. Культура людства і культура індивіда...52
VI. Релігія та культура.72
VII. Синерґетика і метафізика свободи...95
VIII. Природа зла і християнська Теодицея..108
IX. Наука і релігія.114
1. Структура і статус теорії.128
2. Проблема істини...134
3. Чи можна довести істинність теорії?...138
4. Несуперечливість поняття "Бог”..139
5. Дані космології...141
6. Самоорганізація у Всесвіті.142
7. Антропний принцип.143
8. Актуальна нескінченність у математиці та фізиці.144
9. Давній конфлікт між наукою і релігією. Справа Ґалілея.147
10. Наука як досягнення і як загроза..150
Резюме.152
X. Мова і культура...154
1. Основні теоретичні положення і концепції...154
2. Про цінності української мови: маленькі нюанси чи великий скарб?..179
3. Проблема суржику..198
4. Якими арґументами заперечують українську мову і чого ці арґументи варті..210
ХI. Ієрархія в системі духовних цінностей..217
XII. Проблема порівняння культур..232
XIII. Культура і цивілізація..246
ХIV. Масова культура...261
XV. Етногенез, нація, державотворення...272
Додаток до розділу XV. Юліян Вассиян і проблеми сучасного державотворення в Україні.306
XVI. Національна ідея як концепт культури.328
XVII. Спроби побудови української державности...353
1. Давня спроба: Київська Русь...353
2. Українська Держава гетьмана Скоропадського...361
3. Українська незалежна держава сьогодні...381
XVIII. Про освіту та науку в Україні ...407
1. Вступні зауваження. Самоорганізація як механізм розвитку науки та освіти..407 
2. Необхідність науки..414
3. Яка освіта нам потрібна?.417
4. Реальна система совєтської освіти в її історичній динаміці.425
5. Стан освіти та науки в сучасній Україні.433
6. Університет. Зміст поняття. Призначення та специфіка.436
7. Наукові школи — фундамент розвитку науки і освіти..442
8. Деякі псевдопроблеми освіти.448
9. Основна суперечність в системі сучасної освіти..452
10. Про кризу фундаментальних наук за кордоном..458
Додатки до розділу XVIII.462
1. Чому фізика важлива для суспільства...462
2. Неформальність мислення великого фізика.463
3. Дві життєві стратегії: мати чи бути..464
XIX. Україно-російські культурні взаємовпливи..466
ХХ. Російський шлях.479
1. Хвороби Росії.479
2. Злет і падіння російської культури...485
3. Европа і Росія...497
4. Чи є Росія православною країною?...509
XXI. Комунізм — злоякісна утопія людства..513
1. Заперечення комуністичної системи
з точки зору синерґетики.513
2. Про "Чорну книгу комунізму”..523
3. Про історичну істину та суспільну шизофренію...531
XXII. Чи існують закони історії?..544
XXIII. Сцилла і Харибда на шляхах культури .560
1. Сумнів і віра...562
2. Терпимість і нетерпимість.564
3. Свобода і неволя. Право і моральність...565
4. Цивілізація і культура...567
5. Парадокс демократії..570
6. Насильницьке виховання і втеча від виховання..571
7. Тоталітарна ідеологія та тотальна деідеологізація...573
8. Вузькість і широта.575
9. Індивід і спільнота...577
10. Проблема планування...578
11. Гуманізм і релігія...580
XXIV. Чи можна гармонізувати різні культурні практики?.586
XXV. Синерґетична парадигма, антропний принцип та культура.601
XXVI. Виклики XXI століття: бути чи не бути людству...625
XXVII. Філософське резюме.637
Додатки...645
К.Лоренц. Вісім смертних гріхів цивілізованого людства.645
Є.Маланюк. Ієрархія...647
1. Кістяк та ієрархія.647
2. Трагізм української історії...648
3. Проблема наступника..648
4. "Чому він, а не я?”...650
5. "Як шило з мішка”..651
6. Хто поверне енерґію Великої Людини?.651
7. Атмосфера взаємовідштовхування...652
Е.По. Ворон..653
Гафіз. Йосип загублений вернеться знов в Ханаан.657
Література..658
Іменний покажчик.679

Комментарии  

#2 01.05.2020 04:00
Дякую за працю
Цитировать
#1 N 12.12.2011 07:10
Спасибо огромное-преогромное
Цитировать

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать