Богачов А.Л. - Філософська герменевтика. Навчальний посібник

Богачов А.Л. - Філософська герменевтика. Навчальний посібник

Андрій Богачов

Філософська герменевтика. Навчальний посібник
 
К.: «Курс», 2006. - 405 с.
ISBN 966-7185-03-1
Серия «Майстерклас»
Формат: PDF  14 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский
 
Ця книжка містить перший в Україні навчальний курс філософської герменевтики. Філософська герменевтика викладена в ній як напрям сучасної думки, заснований Г.-Г . Ґадамером (1900-2002), учнем М. Гайдегера. Автор розглядає головні ідеї філософської герменевтики щодо мистецтва, риторики, гуманітарного знання, етики та мови, оцінює значення них ідей для сучасної практичної філософії. Багато уваги в курсі приділено історії герменевтики, а також зв`язку поглядів Г .-Г. Гадамера з платонізмом і деякими течіями новітньої філософії.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії та теорії культури.

Від автора
Наскільки мені відомо, це перший навчальний посібник з філософської герменевтики, виданий в Україні.
Лекційний курс відповідає навчальній програмі з дисципліни «Філософська герменевтика», яку викладаю студентам філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Контрольні питання сформульовані так, щоб їхнє обговорення на семінарських заняттях виходило за межі лекційного матеріалу. Сподіваюся, ці питання спонукатимуть до читання рекомендованої лектури та самостійного дослідження тем, що за браком часу лише згадані в лекціях, хоч є важливими для сучасної філософії.
Частину цитат Г.-Ґ. Гадамера та інших дослідників наведено за українськими та російськими перекладами, а частину перекладено мною наново, бо наявні переклади інколи перекручують німецький оригінал. На те, що це мій переклад, указують посилання в квадратових дужках на сторінки оригіналу.

Навчальний посібник поділено на три частини. У леціях, що складають Вступ, розглянуто предмет і проблематику філософської герменевтики, виникнення філософської герменевтики та її історичний контекст, філософське відкриття герменевтичноті досвіду. У лекціях Підготовчого викладу Андрій Богачов звертається до історичної трансформації герменевтики. Основний виклад містить розгляд риторики у світлі філософської герменевтики, проблематики зі сфери філософії мистецтва, філософії гуманітарних наук та філософії мови.

Метою цього лекційного курсу є вивчення філософської герменевтики задля використання ідей, які вона обгрунтовує, у філософських дослідженнях і дискусіях щодо найгостріших тем сучасності, зокрема теми порозуміння між представниками різних традицій або навіть цивілізацій. Курс допомагає не тільки здобути знання з філософської герменевтики та близьких до неї теорій, а й переконатися у їхній вазі для розв’язання сучасних філософських проблем.

ЗМІСТ
 
Від автора 7
Переднє слово 8

ВСТУП

Тема 1. Предмет і проблематика філософської герменевтики 13
 • Лекція 1. Виникнення філософської герменевтики та її історичний контекст 13
 • Лекція 2. Філософське відкриття герменевтичності досвіду 29

ПІДГОТОВЧИЙ ВИКЛАД

Тема 2. Історична трансформація герменевтики 44
 • Лекція 3. Герменевтика як давній канон і новочасний органон 44
 • Лекція 4. Дильтаїв проект загальної герменевтики 61
 • Лекція 5. Дильтай і Гусерль: розуміння досвіду 76
 • Лекція 6. Феноменологія як підготовка герменевтичного повороту 90
 • Лекція 7. Гайдегерів проект герменевтичної феноменології 107

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Тема 3. Риторика у світлі філософської герменевтики 142
 • Лекція 8. Семантична модель мови і риторика 142

Тема 4. Філософія мистецтва 164
 • Лекція 9. Гуманістична традиція і мистецтво 164
 • Лекція 10. Герменевтична філософія мистецтва як натуралістична теорія уяви 182
 • Лекція 11. Філософська герменевтика як онтологія мистецького твору 206

Тема 5. Філософія гуманітарних наук 229
 • Лекція 12. Історична свідомість та істина 229
 • Лекція 13. Герменевтична істина чи аргумент рефлексії 250
 • Лекція 14. Історія та передсуди 267
 • Лекція 15. Герменевтична конкретність досвіду 295
 • Лекція 16. Універсальність герменевтичного досвіду й мораль 313
 • Лекція 17. Діалектичність герменевтичного досвіду 333

Тема 6. Філософія мови 360
 • Лекція 18. Гадамерів проект герменевтичної онтології мови 360
 • Лекція 19. Істина буття як спекулятивна істина мови 381

Цитована література 402

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать