Горський В.С. - Історія української філософії. Курс лекцій

Горський В.С. - Історія української філософії. Курс лекцій

Название: Історія української філософії.  Курс лекцій. 3-тє видання

(История украинской философии Курс лекций)
Автор: Горський В.С. (Горский В.С.)
Издательство: К.: Наукова думка
Год: 1997
Страниц: 286
Формат: DJVU
Размер: 7,58 Мб
Качество: отличное
Язык: Русский
ISBN 966-00-0126-6

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993 — 1995 роках студентам Національною університету «Києво-Могилянська Академія». В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури, Після кожної лекції подано список рекомендованої літератури та питання для дискусії, осмислення яких сприятиме засвоєнню матеріалу.                                    

                                    ЗМІСТ

 • Розділ І  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІІ ЇЇ ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗНАЧЕННЯ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАУВАГИ) .5
 • Розділ II  ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА У КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 25
 • Розділ III  ГУМАНІСТИЧНІ ТА РЕФОРМАЦІЙНІ ІДЕЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (кін. XV— початок XVII ст.) .45
 • Розділ IV  ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНИ ДОБИ БАРОКО. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 66
 • Розділ V  ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 84
 • Розділ VI  ФІЛОСОФІЯ ПРОСВІТНИЦТВА І РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII — ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XIX ст. .105
 • Розділ VII  КИЇВСЬКА РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА. ПАМФІЛ ЮРКЕВИЧ 131
 • Розділ VIII ПОЧАТОК РОЗРОБКИ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО 151
 • Розділ IX  ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРОМАДІВЦІВ ТА «МОЛОДОЇ УКРАЇНИ» . 171
 • Розділ X  РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX ст 203
 • Розділ XI ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В ТВОРЧОСТІ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ XX ст .222
 • Розділ XII  ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНИ В XX ст. (20 — 80-ті РОКИ) 251

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать