Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. - Історія української філософії: Навчальний посібник

Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. - Історія української філософії: Навчальний посібник
Федів Ю.О., Мозгова Н.Г.
Історія української філософії: Навчальний посібник


К.: Україна, 2001.— 512 с.
ISBN 966-524-093-5
Формат: DjVu  14,2 Мб 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

У навчальному посібнику з позицій нового осмислення історії українського народу, його духовної культури послідовно викладаються основні етапи історії української філософії, показані закономірності становлення та розвитку, специфічні риси і характерні особливості.
Для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної філософії.


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА З

Розділ І ВІД МІФУ ДО ФІЛОСОФІЇ. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 5
Міфо-релігійні уявлення східних слов`ян — передісторія української філософської думки . 6
Історичні джерела та характерні особливості формування філософської культури Київської Русі . 14
Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам`ятках літератури . 21

Розділ II ФІЛОСОФСЬКО-ГУМАНІСТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст . 63
Українське Передвідродження (друга половина ХIII—XV ст.) 64
Становлення раннього гуманізму в Україні (XV — перша половина XVI ст.) . 67
Реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї в Україні (друга половина XVI — початок XVII ст.) 72
Ідеї гуманізму і Реформації у творах діячів братського руху та вченого гуртка друкарні Києво-Печерської лаври 81

Розділ III ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII—XVIII ст. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 111
Києво-Могилянська академія — визначний центр українського Просвітництва — та її роль у розвитку духовної культури слов`янських народів 112
Філософія Просвітництва в Києво-Могилянській академії 115
Антропологічна спрямованість філософії Г. Сковороди 127

Розділ IV ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ XIX ст. 201
Соціально-культурна ситуація в Україні першої половини XIX ст 202
Філософські ідеї у творчості українських вчених-романтиків 204
Романтичне спрямування філософських та суспільно-політичних поглядів українських письменників: М. Гоголь, кирило-мсфодіївці, Т. Шевченко . 211

Розділ V ПРОФЕСІЙНА ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. 253
Феномен професійно-академічної філософії: її духовний та університетський напрями . 254
Духовно-академічна філософія XIX ст.: традиція та новації 277
Університетська філософія в Києві кінця XIX — початку XX ст. . 336

Розділ VI УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — XX ст 389
Філософські та суспільно-політичні ідеї у творчості українських письменників та вчених другої половини XIX — початку XX ст . 390
Філософія в Україні в 20—90-х роках XX ст 408
Філософська думка в українській діаспорі 411

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК . 506

Комментарии  

#1 Serg 24.06.2012 15:17
качество книги плохое, на многих листах в правой стороны обрезаны буквы поскольку лист не влез на сканер
Цитировать

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать