Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку

Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку
Название: Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку  (Проблема субъективности в философии и культуре российского Серебрянного века)
Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 15.
Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 560 с.
ISBN 978-966-384-152-6 
Формат: PDF
Размер: 3,75 Мб
Качество: отличное - текст с сохранением исходной структуры
Язык: Украинский
В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом "суб’єктивність” як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (онтологічні, смислові, антропологічні, екзистенціальні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурологічні аспекти). Збірник містить покажчик змісту всіх попередніх (14-ти) випусків матеріалів, присвячених філософії і культурі російського Срібного віку.
Для науковців, студентів, всіх, хто цікавиться змістом категорії "суб’єктивність”, історією російської філософії та культурою Срібного віку.

В сборнике рассматривается широкий круг вопросов, связанных с концептом "субъективность” как в общетеоретическом плане, так и в контексте русской философии и культуры Серебряного века (онтологические, смысловые, антропологические экзистенциальные, религиозно-метафизические и философско-культурологические аспекты). Сборник содержит указатель содержания всех предыдущих (14-ти) выпусков материалов, посвященных философии и культуре русского Серебряного века.
Для ученых, студентов, всех, кто интересуется содержанием категории "субъективность”, историей русской философии и культурой Серебряного века.

ЗМІСТ

Розділ перший. Смислова експлікація поняття "суб’єктивність»
Розділ другий. Зміст поняття «суб’єктивність» у російській філософії Срібного віку
Розділ третій. Практичний вимір проблеми суб’єктивності: мистецтво, педагогіка та інші сфери вияву

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать