Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку

Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку
Название: Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку (Проблема смысла в философии и культуре российского Серебрянного века)
Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 14.
Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), В.В.Лімонченко В.С.Мовчан
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. - 460 с.
ISBN 978-966-384-150-2
Формат: PDF
Размер: 2,78 Мб
Качество: отличное - текст с сохранением исходной структуры
Язык: Украинский
 
 
В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом „смисл” як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (логіко-гносеологічні, онтологічні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурогічні аспекти). Збірник містить покажчик змісту всіх попередніх (13-ти) випусків матеріалів, присвячених філософії і культурі російського Срібного віку.
Для науковців, студентів, всіх, хто цікавиться змістом категорії „смисл”, історією російської філософії та культурою Срібного віку.

ЗМІСТ

Розділ перший. Логіко-гносеологічний та онтологічний аспекти поняття „смисл”
Розділ другий. Релігійно-метафізичний аспект поняття „смисл”
Розділ третій. Філософсько-культурологічний аспект поняття „смисл”

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать