Помян Кшиштоф - Порядок часу / Перекл. с фр. С.Йосипенка (2008)

Помян Кшиштоф - Порядок часу / Перекл. с фр. С.Йосипенка (2008)

Название: Порядок часу /
Перекл. с фр. С.Йосипенка
Автор: Помян Кшиштоф

Издательство: К.: Український центр
духовної культури
Год: 2008
Страниц: 462
Формат: PDF
Размер: 13 Мб
Качество: отличное
Язык: українська
ISBN 966-628-114-7

"Мало хто з істориків брався за засади своєї дисципліни так грунтовно, як Помян", писав у 2002 році Поль Рікер. "Порядок часу" Кшиштофа Помяна є блискучим прикладом цього грунтовного звернення до заад історіх, але не у вузькому сенсі наукової дисципліни, а історії як фундаментального виміру людини та світу, в якому вона живе. Предметом цієї книги є проблема часу у всій повноті та складності. Її автор, сучасний польсько-французький філософ та історик Кшиштоф Помян, відомий своїми роботами з "філософської історії історії" та "культурної історії", підходить до розгляду цієї проблеми радикально: починаючи з окремих і часткових моментів - календарів, питань історіографії, походження Всесвіту, часу людської екзистенції та фізичних процесів, і закінчуючи інтегральним аналізом темпоральної архітектури сучасної цивілізації. Кожен з розділів книги є окремим дослідженням з відповідної галузі знання - історії, філософії, методології та епістемології наук, а книга в цілому - рідкісним для нашого часу синтезом здобутків науки та культури.

      ЗМІСТ

ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО.. 4
Розділ І: ПОДІЇ. 20
"Це лише події"... 21
Довкола статусу історії. 24
Подія та сприйняття.. З0
Виправдання історії... 34
Історія, видиме та невидиме.. 39
Історична типологія хронософій... 42
Подія: викривальна перервність...47
Розділ II: ПОВТОРЕННЯ. 54
Час профанний, час сакральний.. 57
Гуманісти та ідея відродження.. 63
Реформатори: повернення до джерел віри.. 68
Прогресивний час знання... 70
Цикли та лінійність: Віко, Вольтер, Тюрго.. 73
Відкриття економічних циклів.. 80
Цикли та кризи: Маркс... 85
Довгі цикли, короткі цикли: Шумпетер. 89
Лінійність часу та науковість історії... 94
В напрямі вивчення повторюваних фактів. Історія цін. 98
Історія економічних коливань: Ернест Лябрус... 104
Ритми історії: Фсрнан Бродель.. 109
Структури, кон`юнктури, революції.. 114
Локальні часи, глобальний час історії.. 120
Розділ III: ЕПОХИ.. 127
Хронологія і хронософія... 128
Чотири царства, шість епох: Даниїл та св. Августин... 133
Натуралістична хронософія Ібн Халдуна. 137
Епохи мистецтва: Вазарі... 140
Відкриття майбутнього: від Бодепа до Фонтенеля.145
Криза християнської хронософії: Босюс...150
Періодизація та універсальна історія: Вольтер...153
Філософія історії та ідея прогресу: Гегель.. 160
Філософія історії: розрив між теперішнім
і майбутнім Маркс...170
Кілька сучасних дискусій..177
Історія без напрямку га перервності: Клод Леві-Строс.182
Від теології історії до соціальної науки.186
Історія та інтелігібельність...196
Розділ IV: СТРУКТУРИ...200
Історія та теорія..201
Подвоєння даності: Сосюр...204
Структура та еволюція: Якобсон...211
Історія та комбінаторика: Єльмслєв...218
Різноманітність культур, раціональність природи:
Клод Леві-Строс.224
Різноманітність мов та універсальна іраматика:
Ноам Чомскі...231
Форми, конфлікти, динаміки: Рене Том...236
Мовні теорії та інтелектуальна інтуїція.242
Інтуїція відкидається, історія вступає у свої права..246
Філософія історії мови: Гумбольдт.250
Від субстанції до структури..254
Структури: фікції чи реальність.259
Розділ V: ЧАС
     1.Темпоральна архітектура сучасної цивілізації
Психологічний час...263
Час сонячний, час літургічний, час політичний..267
Повсякденний час годинників..271
Час науки: ультрадовгий та мікроскопічний...274
Нашарування часів..277
    2.Час, видиме та невидиме
Час та небо: Платон та Аристотель.280
Вічність, час космічний, час психологічний...288
Час і душа: св. Авґустин...293
Tern pus, aevum, acternitas: св. Тома Аквінський...300
   3. Прихід кількісного часу
Час та інтуїція..303
Письмо, минуле та майбутнє.307
Гроші та годинники.311
Здобуття точності.316
Зростання індустрії годинників...320
Годинник: від предмета розкоші до
необхідного інструмента.. 323
Уніфікація та стандартизація часу. 326
  4. Час доступного спостереженню універсуму
В напрямі нового статусу часу. 329
Час відносний, час абсолютний: Ньютон.. 333
Час, умосяжиість та достатня підстава: Ляйбніц... 337
Час: психічний факт або апріорна форма відчування.
Гюм та Кант.. 342
Відмова від інтуїції та примат часу: Кант.. 347
  5. Орієнтація в напрямі майбутнього та розшарування часу
Переорієнтація часу. 351
Перезапуск майбутнього та хронологія. 356
Історія як привілейована дисципліна. 360
Ідеологія та філософія історії.. 363
Наука і час: походження сонячної енергії... 366
Наука та час: радіоактивність і період
існування універсуму... 370
 6. Час між метафізикою і фізикою
Свідомість проти годинників: Бергсон.. 373
Абстрактний час руху: Мах... 380
Конституювання фізичного часу на базі
психологічного часу: Пуаикаре... 382
Властивості фізичного часу є властивостями годинників:
Айнштайн.. 386
  7. Часові пласти: конфліктне співіснування 
Біологічні ритми, сенсорно-моторний час,
уявлення про час.. 390
Психологічний час: інтсріорнзоваиа історія. 394
Дві грані темпоральної архітектури... 398
Стратиграфія часу й онтологічне значення історії.. 401
Пласти часу та конфлікт філософій:
Райхенбах, Гусерль, Гайдеґер.. 404
Час, симетрія, інтелігібсльність... 412
ПІДСУМКИ... 419
ДОДАТКИ:
Примітки перекладача... 428
Часи історії, час філософії, порядок часу.
Післямова перекладача.. 434
Іменний покажчик... 455

P.S. Ресурс благодарен artyukh за предоставленный материал

 

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать