Платон - Бенкет

Платон - Бенкет
Платон
Бенкет
 
Переклад з давньогрецької: Уляна Головач
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2005.- XIIV+178 c.
Серия IN VIA
ISBN 966-8197-09-7
PDF 31,5 Mb 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский, древнегреческий
 
 
"Бенкет" Платона належить до найвищих осягнень філософської думки і шедеврів світової літератури. Як кожний великий твір Платонів Бенкет не втрачає своєї актуальности і по-новому промовляє до кожного нового покоління. Його змістом є натхненний і захопливий своїм артистизмом та імпровізаційністю пошук відповіді на одвічне питання філософії про смисл людського життя. Для Платона він збувається в Еросі, у пристрасному бажанні, що має божественне походження і є нашим пориванням до Бога.
У сучасному світі цей твір набуває особливого звучання. Надто, якщо погодитися з К`єркегором, який вбачає причину занепаду сучасної людини у бракові пристрасти. Бенкет пробуджує закладену в людській природі пристрасть, виводить на стежку, де кожен може знайти для себе щось найважливіше. І тоді вже не зможе бути байдужим.

«Бенкетом» Платона Видавництво Українського Католицького Університету відкриває антологію текстів класичної античности, грецько-візантійської церковної традиції та латинського середньовіччя, які мали найбільший вплив на становлення і розвиток християнської цивілізації — її віри, філософії і культури.
Серію IN VIA замислено не як колекцію бібліотечних скарбів, а як дорогу до джерел духовних інтуїцій сучасної культури.

ЗМІСТ

Вступ до прочитання «Бенкету» Платона. Джованні Реале

ПЛАТОН • БЕНКЕТ
Пролог
Пропозиції Павсанія і Ериксімаха
Енкомій перший: Федр вшановує Ероса
Енкомій другий: Павсаній вшановує Ероса
Інтерлюдія перша: гикавка Арістофана
Енкомій третій: Ериксімах вшановує Ероса
Інтерлюдія друга: Арістофан готується до слова
Енкомій четвертий: Арістофан вшановує Ероса
Інтерлюдія третя: іронія Сократа
Енкомій п`ятий: Аґатон вшановує Ероса
Інтерлюдія четверта: Сократ виходить на сцену
Енкомій шостий: Сократ вшановує Ероса
Сократ запитує Аґатона
Сократ оповідає науку Ероса, якої його навчила Діотима
Еротична ліствиця Діотими
Інтерлюдія п`ята: поява Алківіяда
Енкомій сьомий: Алківіяд вшановує Сократа
Епілог

Коментарі
Вибрана бібліографія
Предметний покажчик
Покажчик імен та назв
Покажчик джерел і цитат
Список скорочень

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать