Читанка з історії філософії: У 6 кн. Кн. 1.: Філософія стародавнього світу (ред. Г. І. Волинка)

Читанка з історії філософії: У 6 кн. Кн. 1.: Філософія стародавнього світу (ред. Г. І. Волинка)

Читанка з історії філософії: У 6 кн. Книга 1.: Філософія стародавнього світу
Редакційна колегія: Г. І. Волинка (голова, керівник творчого колективу), С. О. Кичигін. М. Ф. Тарасенко

К.: Довіра, 1992.- 207 с.
ISBN: 5-85154-071-0; 5-85154-072-9
PDF 1 mb
Качество: текстовый слой
Язык: украинский

Усім, хто прагне осмислити глибинні засади буття, знайти відповіді на пекучі сенсожиттєві питання, осягти і в порівнянні пізнати підґрунтя свого народу, прислужиться «Читанка з історії філософії». Видання вміщує широкий спектр першоджерел, що відтворюють надбання світової філософської думки від найдавніших часів до сьогодення.
Перша книга «Читанки» присвячена філософії Стародавнього світу. Значна частина текстів уперше публікується українською мовою.
Студентам, гімназистам та ліцеїстам, усім, хто цікавиться філософією, адресована ця книжка.

ЗМІСТ

Передмова 5

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ 9
Рігведа 12
Брахмани 15
Араньяки 16
Упанішади 18
Махабхарата
«Книга Санатсуджати» 27
«Бхагав'адгіта» 29
«Мокшадхарма» 33
Буддизм
«Тіпітака» 41
«Дхаммапада» 47
Примітки 52

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ 53
Даосизм
Лао-цзи. «Дао де цзин» 55
Чжуан Чжоу. «Чжуан-цзи» 62
Конфуціанство
Конфуцій. «Лунь-юй» 65
«Сюнь-цзи» 68
«Лі цзи» 70
Моїстична школа
Мо Ді. «Мо-цзи» 72
Ван Чун. «Лунь-хен» 89
Примітки 92

АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 93
Мілетська школа
Фалес 95
Анаксимандр 96
Геракліт 97
Піфагорійська школа 100
Елейеька школа 103
Емпедокл 106
Анаксагор 108
Софісти
Протагор 111
Горгій 113
Левкіпп і Демокріт 116
Сократ 122
Платон 130
«Банкет» 131
«Тімей» 143
Арістотель 149
«Метафізика» 150
«Політика» 164
Скептицизм 172
Секст Емпірік. «Три книги
Пірронових положень» 173
Епікуреїзм 176
Епікур. «Лист до Геродота» 177
«Лист до Менекея» 178
Головні думки» 179
Лукрецій. «Про, природу речей» . 181
Стоїцизм
Діоген Лаертськшї про стоїцизм 185
Луцій Анней Сенека. «Моральні листи
до Луцілія» 188
Марк Аврє.іій. «На самоті з собою.
Роздуми» 192
Неоплатонізм , 196
Плогін. «Еннеади» 197
Прокл. «Першооснови теології» 201

Примітки 205

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать