Габермас Ю. - Філософський дискурс Модерну

Габермас Ю. - Філософський дискурс Модерну
Габермас Юрген / Jürgen Habermas
Філософський дискурс Модерну / Der philosophische Diskurs der Moderne
Перевод с немецкого В.М. Куплина
К.: Четверта хвиля, 2001. — 424 с.
ISBN 966-529-013-4
Формат: PDF 14,8 Mb 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

"Философский дискурс о модерне" - одно из лучших произведений Хабермаса, выдающегося философа современности, написанное им под влиянием полемики с французским неоструктурализмом, который позже вошел в постмодернизм. Исходная проблема произведения, в целом обусловленная неоструктуралистской критикой разума, создает перспективу, из которой автор пытается постепенно реконструировать философский дискурс Модерна. В этом дискурсе уже с конца XVIII столетия Модерн становится одной из главных философских тем.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на всех, кто интересуется проблемами современной мировой мысли.

Передмова автора
«Модерн як незавершений проект» — таку назву мала доповідь, яку я проголосив у вересні 1980 р. з нагоди отримання премії Адорно. Цю тему я неодноразово порушував і обговорював різні її аспекти, проте вона ще й досі привертає мою увагу. Під впливом французького неоструктуралізму, який після виходу у світ відомої праці Ж.-Ф. Ліотара отримав назву постмодернізм, її філософські аспекти дедалі активніше почали входити в суспільну свідомість. Вихідна проблема, обумовлена неоструктуралістською критикою розуму, створює перспективу, з якої я роблю спробу поступово реконструювати філософський дискурс Модерну. У цьому дискурсі вже з кінця XVІІІ століття Модерн стає однією з головних філософських тем. Багатьма своїми аспектами філософський дискурс Модерну дотичний до дискурсу естетичного. Але я був змушений обмежити тему лекцій; вони не торкаються теми модернізму в мистецтві та літературі.
Після мого повернення до Франкфуртського університету я читав лекції на цю тему під час літнього семестру 1983 р. та зимового семестру 1983-1984 рр. Перші чотири лекції були підготовлені у березні 1983 р. для читання в Парижі в College de France. П`ята лекція, додана пізніше і складена на основі опублікованого раніше тексту, дещо випадала із загальної канви, а тому разом із останньою лекцією я допрацював її для цього видання. Інші розділи книги я підготував у вересні 1984 р. і згодом прочитав на факультативних лекціях у Корнельському університеті (Ітака, Нью-Йорк). Окрім того, найважливіші тези цих лекцій я обговорював на семінарах у Бостонському коледжі. Жваві дискусії зі студентами та моїми колегами, що завжди супроводжували лекції, стали досить переконливим стимулом, щоб ретроспективно викласти їх у цих нарисах.
У цьому останньому виданні моїх лекцій, що здійснюється видавництвом Зуркамп, політичні акценти і відповідні їм висновки цілком утримуються в межах філософського дискурсу Модерну.

ЗМІСТ

Попереднє слово від перекладача
Передмова

Лекція І. Свідомість часу в Модерні та потреба його самозасвідчення
Лекція II. Гегелівське поняття Модерну
Лекція III. Три перспективи: лівогегельянці, правогегельянці та Ніцше
Лекція IV. Вступ до постмодерну
Лекція V. Сплетіння міфу і Просвітництва. М. Горкгаймер і Т. Адорно
Лекція VI. Підрив західного раціоналізму через критику метафізики: Гайдеггер
Лекція VII. Перевага темпоралізованої «Першої філософії»: Жак Дерріда і його критика фоноцентризму
До Лекції VII. Екскурс до проблеми нівелювання жанрової відмінності між філософією та літературою
Лекція VIII. Між еротизмом та загальною економікою: Жорж Батай
Лекція IX. Критика розуму як викриття гуманітарних наук: Мішель Фуко
Лекція X. Апорії теорії влади
Лекція XI. Інший шлях із філософії суб`єкта: альтернатива комунікативного та суб`єктоцентрованого розуму
До Лекції XI. Екскурс дО «імажинарної інституалізації» Корнеліуса Касторіадіса
Лекція XII. Нормативний зміст Модерну
До Лекіції XII. Екскурс дО успадкування луманівською теорією систем настанови філософії суб`єкта

Переклад та пояснення найважливіших термінів та виразів
Примітки
Іменний покажчик

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать