Мінаков М.А. - Історія поняття досвіду: Монографія

Мінаков М.А. - Історія поняття досвіду: Монографія

Мінаков М.А.

Історія поняття досвіду: Монографія
 
К.: ПАРАПАН, 2007. - 380 с.
ISBN 978-966-8210-47-1
Формат: PDF
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский
 
Цю монографію присвячено історії вивчення досвіду і тих засобів, якими філософія намагалася його описати в XIX—XX ст. Аналізу піддано еволюцію поняття досвіду в межах західних філософських традицій, зокрема у критичній філософії Канта, філософії абсолюту Гегеля, неокантіанстві, прагматизмі, аналітичній філософії мови, феноменології та герменевтиці.
Аналіз філософського поняття досвіду відбувається із залученням широкого кола матеріалів з історії філософії і науки.
Розрахована на фахівців з історії філософії, історії науки, соціологів, викладачів і студентів вузів.
ЗМІСТ

І. ПОНЯТТЯ ДОСВІДУ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 5
 • 1. Місце історії поняття серед методів історико-філософського дослідження 6
 • 2. Поняття досвіду в теорії та метатеорії 18
 • 3. Трансцендентально-прагматичний підхід до проблеми досвіду 22
 • 4. Топологія і трансцендентально-прагматична дескрипція досвіду 24
 • 5. Історія поняття досвіду: попередні зауваги 36

II. КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ВИЯВУ ПОНЯТТЯ ДОСВІДУ 37
 • 1. Початок історії поняття досвіду 37
 • 1.1. Передісторія поняття досвіду 37
 • 1.2. Рамки історії поняття досвіду: Кант і Гегель 56
 • 1.3. Метатеорія і теорія досвіду Імануїла Канта 58
 • 1.4. Досвід свідомості у філософії Геґеля 68
 • 1.5. Рамки історії поняття досвіду: взаємодоповнюваність концепцій досвіду Канта і Гегеля 80
 • 2. Межі і зміст тлумачення досвіду в неокантіанстві 82
 • 2.1. Генеза неокантіанського підходу до досвіду 82
 • 2.2. Поняття досвіду в марбурзькому неокантіанстві 89
 • 2.3. Ціннісний горизонт досвіду в баденському неокантіанстві 100
 • 2.4. Прафеномени і розмаїття форм досвіду. Завершення неокантіанського проекту у філософії символічних форм.108
 • 2.5. Основні риси неокантіанської топографії досвіду 118
 • 3. Опис досвіду у прагматичній філософії 122
 • 3.1. Прагматизм Пірса як філософія досвіду 123
 • 3.2. Концепція інструментального досвіду у філософії Джона Д’юї 141
 • 3.3. Епістемологія і проблема досвіду у Селарса, Квайна та Рорті 155
 • 3.4. Прагматична топологія досвіду 173
 • 4. Топографія досвіду і аналіз мови 177
 • 4.1. Імплікації теорії досвіду у філософії ідеальної мови.180
 • 4.2. Логіка досвіду і проект логічної побудови світу у філософії Рудольфа Карнапа 199
 • 4.3. Філософія повсякденної мови і проблема досвіду 204
 • 4.4. Значення аналітичної філософії мови для топології досвіду 226
 • 5. Самоосягнення досвіду в герменевтиці і феноменології 231
 • 5.1. Концепція історичного цілісного досвіду Вільгельма Дильтая 231
 • 5.2. Феноменологія досвіду Едмунда Гусерля 245
 • 5.3. Єдність суб’єктивного та інтерсуб’єктивного у структурах життєсвітного досвіду 261
 • 5.4. Позасуб’єктивні та передоб’єктивні структури досвіду в онтології Жана-Поля Сартра і Мориса Мерло-Понті 278
 • 5.5. Діалектика історичності і фактичності досвіду у філософії Мартіна Гайдегера 292
 • 5.6. Горизонт розуміння і відкритість досвіду у герменевтиці Ганса-Ґеорга Ґадамера 324
 • 5.7. Герменевтична і феноменологічна топологія досвіду 330
 • 6. Топологія досвіду і місія філософії у контексті теорії міметичного досвіду Вальтера Беньяміна 339

III. ВИСНОВКИ: ГРАНИЦЯ І МЕЖІ ТОПОСУ ДОСВІДУ В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ ХІХ-ХХ СТОРІЧ 350

ЛІТЕРАТУРА 355

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать