Гусєв В. - Вступ до метафізики

Гусєв Валентин - Вступ до метафізики

Название: Вступ до метафізики
Автор: Гусєв Валентин

К.: Либідь, 2004.- 488 с.
Djvu  5,69 Мб
Язык: украинский

В учебном пособии рассматриваются фундаментальные для философской науки проблемы соотношения бытия и небытия, мышления и бытия, души и тела, духа и материальной природы, свободы и необходимости, а также проблемы, связанные с философским познанием Бога как предельного основания бытия человека и мира.

СОДЕРЖАНИЕ

Передмова

Розділ 1. Метафізика у структурі філософського знання

1.1. Що таке метафізика?

1.2. Метафізика в системі філософських дисциплін

1.3. Метафізика в історії філософії

1.4. Критика метафізики в сучасній філософії

Арістотель. Метафізика (Книга перша)
Р. Декарт. Принципи філософії. Лист до французького перекладача
I. Кант. Критика чистого розуму. Вступ
О. Введенський. Метафізика та її завдання
Р. Карнап. Подолання метафізики через логічний аналіз
М. Гайдеггер. Що таке метафізика ? Вступ. Післямова
Дж. Р. Сірл. Деконструкція

Розділ 2. Буття як філософська проблема

2.1. Питання про буття. Проблема визначення

2.2. Співвідношення буття і небуття (ніщо)

2.3. Мислення і буття. Предмет філософської онтології

2.4. Категорії онтології

2.5. Буття як субстанція

Платон. Софіст
Г. В. Ф. Гегель. Наука логіки
В. Соловйов. Критика абстрактних начал
М. Гайдеггер. Вступ до метафізики
М. Гайдеггер. Що таке метафізика?
О. Чанишев. Трактат про небуття
Й. Зайферт. Особа як буття par ехсеllепсе

Розділ З. Буття як матерія. Матеріалізм

3.1. Сутність матеріалістичного світогляду

3.2. Історичні форми матеріалізму

3.3. Поняття матерії. Матерія як субстанція

3.4. Матерія і проблема руху

3.5. Критика матеріалізму

Платон. Софіст
Ф. Бекон. Про витоки та начала
Р. Декaрт. Трактат про світло
П. Гольбах. Система природи
В. Соловйов. Філософські начала цільного знання
Дж. Берклі. Трактат про принципи людського знання
В. Ленін. Матеріалізм і емпіріокритицизм
О. Лосєв. Діалектика міфу

Розділ 4. Буття як ідея. Ідеалізм

4.1. Сутність філософського ідеалізму, його види та історичні форми

4.2. Ідея як філософська категорія

4.3. Ідеальне і матеріальне

4.4. Ідея та ідеал

4.5. Проблема ідеального

4.6. Підстави та критика ідеалізму

Платон. Федон
Платон. Держава
Арістотель. Метафізика
І. Кант. Критика чистого розуму
П. Юркевич. Ідея
С. Франк. Духовні основи суспільства
В. Соловйов. Виправдання добра
Дж. Берклі. Трактат про принципи людського знання
Е. Ільєнков. Проблема ідеального

Розділ 5. Буття і свідомість, душа і тіло

5.1. Онтологія свідомості

5.2. Структура і функції свідомості

5.3. Самосвідомість

5.4. Свідомість, душа, дух

5.5. Душа і тіло, дух і принцип тілесності

Платон. Федон
Р. Декaрт. Метафізичні розмисли
Б. Спіноза. Етика
Вольтер. Метафізичний трактат
Г. В. Ф. Гегель. Філософія духу
Е. Гуссерль. Формальна і трансцендентальна логіка
В. Соловйов. На шляху до істинної філософії
Н. Бердяєв. Дух і машина
К. Маркс, Ф. Енгельс. Німецька ідеологія
О. Лосєв. Діалектика міфу

Розділ 6. Свобода і необхідність

6.1. Антиномія духовної свободи і природної необхідності

6.2. Детермінізм і філософське поняття необхідності. Фаталізм

6.3. Свобода як опанована необхідність

6.4. Детермінізм у сфері свободи. Свобода волі й закон

6.4. Негативна і позитивна свобода

Р. Декaрт. Принципи філософії
Р. Декaрт. Метафізичні розмисли
Б. Спіноза. Етика
П. Гольбах. Система природи
Ляйбніц Г. Досвід теодицеї щодо благості Божої, свободи людини і начала зла
В. Соловйов. Виправдання добра
Б. Вишеславцев. Проблема свободи і необхідності
Б. Вишеславцев. Метафізика свободи
Р. Тейлор. Свобода і детермінізм

Розділ 7. Метафізика як філософське вчення про Бога

7.1. Ідея Бога в структурі філософського світогляду

7.2. Філософія і релігія. Метафізика і теологія

7.3. Типи релігійно-філософських учень про Бога

7.4. Докази буття Бога

С. Франк. Філософія і релігія
Г. В. Ф. Гегель. Філософія релігії
Р. Декaрт. Метафізичні розмисли
Д. Юм. Діалоги про природну релігію
І. Кант. Критика чистого розуму
П. Юркевич. Докази буття Божого
3. Фройд. Майбутнє однієї ілюзії
Е. Нагель. Атеїстична критика віри в Бога

Рекомендована література

Післямова

Словник філософських термінів

Комментарии  

#3 Александра 17.10.2012 14:01
Я зверталася з цього приводу до адміністрації сайту. Адміністрація не відреагувала, тому я й запостила такий гучний коментар під книгою. А раптом допоможе. А хамство, Tus, не робить з людей філософів, щоб ви знали.
Цитировать
#2 Tus 06.12.2010 01:31
Шутить изволите? А нарушение прав Каутского, Пишель, James Warren, Пуанкаре Анри, Аникст А. А., Лосского и пр. (Ваши материалы) приемлемо? Или там совесть смолчала, а как выпендриваться перед преподавателем (или перед кем?) - нашлась и закричала: "Справедливости мне!"
Цитировать
#1 Александра 06.12.2010 01:11
Вообще-то, советую убрать эту книгу. Ее написал мой преподаватель... Нарушение авторских прав моих преподавателей неприемлемо!
Цитировать

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать