Бадью А. - Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики

Бадью А. - Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики

Бадью Ален

Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики
 
Перевод с французского: Андрей Репа
К.: Ніка-Центр, 2009. — 232 с.
ISBN 978-966-521-513-4
Формат: DjVu  14,5 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

Ален Бадью — дивовижна постать сучасної філософії. Видатний філософ, нетривіальний математик, талановитий письменник і драматург, гострий памфлетист, радикальний політичний активіст, тонкий знавець мистецтва та психоаналізу.
У книзі зібрані тексти одного надзвичайного періоду, що припадає на кінець 60-х років XX століття, коли Бадью починає свій інтелектуальний шлях. Контексти, що наддетермінують появу такої неоднорідної творчості й характеризують початок філософського шляху, — це специфічно французька «філософія концепту», французька традиція епістемологічної думки, інтелектуальний рух, що дістав назву «структуралізм», альтюсерівський марксизм, лаканівський психоаналіз. Але в першу чергу — математична логіка, що становить основу дослідження «Концепту моделі». Виходячи з того, що сучасна французька філософія пронизана двома тенденціями, які часто конфліктували між собою в історії, — філософією життя та філософією концепту, А. Бадью розглядає вихід за межі філософії як визначальний жест для перезаснування самої філософії.
Для викладачів і студентів, науковців гуманітарних дисциплін, математиків, логіків, усіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.


Зміст

КОНЦЕПТ МОДЕЛІ. ВСТУП ДО МАТЕРІАЛІСТИЧНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ 5
Передмова до нового видання 7
До читача 21
1. Деякі попередні зауваги щодо ідеології 23
2. Про тези, що потребують подальшого доведення 27
3. Про деякі використання моделей, які тут не розглядаються 28
4. Про суто ідеологічне використання слова «модель» 32
5. Науковий концепт моделі та неопозитивістська доктрина науки 37
6. Побудова концепту моделі (І): Попередні зауваги щодо синтаксису 43
7. Побудова концепту моделі (II): Засадничі аспекти семантики 50
8. Побудова концепту моделі (III): Вправи для прикладу 57
9. Категорія моделі та математичне експериментування 64
10. Категорія моделі й історичний час математичного виробництва 70

Додаток
§ 1: Мета 78
§ 2: Опис апарату ПС 78
§ 3: Кожна теорема ПС — чисто логічна 79
§ 4: Теорема дедукції 81
§ 5: Відносна несуперечливість деяких розширень ПС 83
§ 6: Область дії теореми повноти 84
§ 7: Лема Лінденбаума 85
§ 8: Теорема повноти 87

Доповнення
Синтаксис 96
Семантика 98

ТЕКСТИ ОДНОГО ПЕРІОДУ 99
Інфінітезимальне потрясіння 101
Символ і нестача: про нуль 127
Відновлення діалектичного матеріалізму (Альтюсер) 159

ІНТЕРВ’Ю З АЛЕНОМ БАДЬЮ 189
Концепт моделі — сорок років потому: інтерв’ю з Аленом Бадью 191
Великий стиль Алена Бадью (Андрій Рєпа) 217

Покажчик імен 227

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать