Вальденфельс Б. - Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого

Вальденфельс Бернгард - Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого
Вальденфельс Бернгард
Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого
 
Київ: ППС - 2002, 2004. - 206 с.
Серия Сучасна гуманітарна бібліотека
ISBN 966-96471-0-Х
Формат: PDF 
Качество: текст с сохранением структуры оригинала
Язык: украинский
 
Предложенные Вальденфельсом топографические разведки исходят из предположения, что Чужое имеет не только свои времена, но также и свои места. Под влиянием Гуссерля и Хайдеггера, Мерло-Понти и Левинаса, Башляра и Фуко он приближается к этнологии как науке о культурно Чужого.
Для философов, культурологов, социологов, психологов, политологов и широкого круга интеллектуалов, интересующихся судьбой европейской культуры и возможностями межкультурного взаимопонимания.

Зміст

Переднє слово. Розвідка Чужого 5

1. Досвід Чужого і домагання з боку Чужого 11

1. Поява Чужого в історії 11
2. Феноменологія досвіду 13
3. Мовні розрізнення 15
4. Місця Чужого в досвіді 18
5. Чуже в нас самих 21
6. Зони і типи колективної чужості 26
7. Рівні зростання буття Чужого 28
8. Вектори перетворення на Чуже ЗО
9. Занепокоєння Чужим 34
10. Чужість і ворожість 37
11. Освоєння Чужого 40
12. Відповіді на домагання з боку Чужого 41

2. Життєсвіт між повсякденним і неповсякденним 45

1. Від повсякденності до експертності 47
2. Від повсякденності до універсального осмислення 49
3. Між повсякденним і неповсякденним 53

3. Перетин рідного світу і чужого світу 56

1. Перетин 57
2. Своїсть і чужість 63
3. Чужий світ і рідний світ 66
4. Спільний світ чи міжсвіти? 68

4. Феноменологія як ксенологія. Парадокс науки про Чуже 73

1. Між Своїм і Чужим 73
2. Досвід Чужого 76
3. Парадокс науки про Чуже 82
4. Ставання досвіду Чужим 92

5. Домагання з боку Чужого і роль Третього. Інтеркультурні дискурси 94

1. Чуже у мережі розуміння та порозуміння 95
2. Хтось у ролі Третього 98
3. Домагання з боку Чужого 101
4. Співдомагання Третього 106
5. Політична післямова: права людини та права народів 108

6. Європа перед лицем Чужого 113

1. Функціональна раціональність 114
2. Дисфункціональне насильство 115
3. Смисловий вакуум 116
4. Європоцентричні цикли 116
5. Чужість власного походження 119
6. Контраст між Своїм і Чужим 120
7. Пересування меж між Своїм і Чужим 121
8. Форми зростання Чужого 123
9. Вимога з боку Чужого 123
10. Європа як відповідь 124

7. Націоналізм як сурогат 126

1. Відмінність своєї нації від чужої 126
2. Націоналістичне освоєння Чужого 130
3. Повстання реґіонів 141
4. Іншість Нас 143

8. Ціле, Нормальне і Чуже. Критика науки і суспільства за Гусерлем і Марксом 145

1. Втрачене Ціле 146
2. Стале Нормальне 149
3. Надмірне Чуже 154

9. Місця Чужого 160

1. Безвихіддя 160
2. Просторові рухи 161
3. Просторові метафори 163
4. Зсуви місць 169
5. Визначення місць 173
6. Радикальна і регїональна умісцевленість 178

Література 182
Предметний покажчик 191
Посилання 195
Бернгард Вальденфельс - феноменолог Чужого 198

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать