Київ в історії філософії України (2000)

Київ в історії філософії України (2000)
Название: Київ в історії філософії України
Автор: В.С.Горський, Я.М.Стратій,
А.Г.Тихолаз, М.Л.Ткачук.
Издательство: К.: Вид. дім "KM Academia";
TOB Університетське видавництво "Пульсари"
Год: 2000
Страниц: 264
Формат: PDF
Размер: 10,3 Мб
Качество: хорошее
Язык: украинский
ISBN 966-518-161-0 ("KM Academia")
ISBN 966-7671-06-2 ("Пульсари")У книзі проаналізовано становлення й розвиток філософії в Києві поминаючи від зародження її у складі культури стародавнього Києва княжої доби. Спеціальні розділи присвячено характеристиці сутності філософських поглядів чільних представників "академічної" філософії, які працювали в Києво-Могиляиській академії, Київській духовній академії та київському Університеті Св. Володимира. Тим самим відтворюється картина регіональної київської філософської культури як одного з визначних компонентів загального змісту української філософської думки. Книгу адресовано студентам, аспірантам, науковцям. Ії з цікавістю прочитає кожен, хто небайдужий до історії філософії України.


            ЗМІСТ

Переднє слово ..5
Розділ 1 (Горський В. С.)
ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ СТАРОДАВНЬОГО КИЄВА
І. Біля джерел київської філософії ...10
2. Розуміння філософії в культурі давнього Києва .25
3. Історіософські погляди у творах діячів давньокиївської культури ...32
4. Моральні імперативи в давньоруській культурі .53
Примітки ..67
Розділ 2 (Стратій Я. М.)
ФІЛОСОФІЯ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ
1. Філософія в Києво-Могилянській академії й культура українського бароко...74
2. Проблема пізнання .84
3. Вчення про буття ...98
4. Розуміння людини. Етика і політика .112
Примітки ...124
Розділ З (Тихолаз А. Г.)
ФІЛОСОФІЯ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ
1. Духовно-академічна освіта та становлення філософії в Київській духовній академії...132
2. Памфіл Юркевич ..150
Примітки ...179
Розділ 4 (Ткачук М. Л.)
ФІЛОСОФІЯ В УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
1. Київський Університет в історії філософської культури XIX -початку XX століття...184
2 Орест Новицький...203
3. Олексій Гіляров ...217
4. Василь Зеньковський (київський період творчості)...235
Примітки ...248
Висновки.. 260

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать